Prąd upływu

Pr%C4%85d_up%C5%82ywu
Prąd upływu - jest owo miniaturowy prąd, powstający w czasie przyłożenia napięcia aż do dielektryka (izolatora).Przepływ prądu upływu wewnątrz dielektrykach stałych odbywa się dwiema drogami: