Prąd tętniący

Prąd tętniący – prąd elektryczny periodycznie zmienny, którego wartość średnia całookresowa wewnątrz ciągu jednego okresu jest różna odkąd zera. Oznacza to, że taki prąd posiada składową stałą.Najczęściej spotykanym przykładem prądu tętniącego jest prąd płynący spośród prostownika prądu przemiennego poprzednio odfiltrowaniem składowej zmiennej. Niemniej toż prądy tętniące powstają również wewnątrz przypadku zasilania napięciem stałym układu, który generuje zmienne obciążenia.W praktyce prądy tętniące są względnie niepożądanym zjawiskiem, ponieważ dąży się czyli aż do uzyskania prądu (napięcia) przemiennego (składowa niewiadoma = 100 %, składowa stała = 0 %), czyli też napięcia stałego (składowa niewiadoma = 0 %, składowa stała = 100 %). Dlatego też stosuje się wszelkiego rodzaju układy filtrujące, które mają w ciągu problem tłumić wahania wartości natężenia prądu. Najprostszym sposobem filtrowania jest szeregowa cewka czyli równoległy kondensator. Każdy spośród tych elementów magazynuje energię, która jest oddawana wewnątrz momencie obniżenia prądu (względnie napięcia). Powoduje owo redukcja amplitudy zmian prądu płynącego wewnątrz obwodzie. Powoduje owo oczywiście przepływ prądów zmiennych wewnątrz takiego układu filtrującego. Z uwagi na owo aż do filtrowania prądów tętniących muszą być stosowane celowo zaprojektowane cewki a kondensatory, ponieważ wewnątrz pobliżu nader dużych wartościach prądów wewnętrznych mogłoby dojść aż do uszkodzenia takiego elementu.