Prąd stały

Prąd stały (ang. direct current, DC) – do wnętrza odróżnieniu od czasu prądu zmiennego plus przemiennego (ang. alternating current, AC) – prąd stały charakteryzuje się stałą wartością natężenia i kierunkiem przepływu.Zaletą prądu stałego jest to, że do wnętrza przypadku zasilania takim prądem wartość chwilowa dostarczanej mocy jest stała, co ma duże treść na rzecz wszelkich układów wzmacniania plus przetwarzania sygnałów. Większość półprzewodnikowych układów elektronicznych zasilana jest prądem stałym (a choć napięciem stałym). Główną zaletą takiego rozwiązania jest to, że urządzenia zawierające układy elektroniczne mogą być zasilane bezpośrednio spośród przenośnych źródeł energii (baterii czyli akumulatorów).Dla urządzeń, które używane są do wnętrza pobliżu sieciowej energii elektrycznej stosuje się zasilanie prądem stałym wytwarzanym w poprzek zasilacze sieciowe. W zasilaczu sieciowe napięcie przemienne jest przede wszystkim transformowane na zgodny liczba napięcia, prostowane wewnątrz pomocą elektronika .php'>mostka Graetza i filtrowane, owszem tak aby jego krańcowy bieg był w charakterze w najwyższym stopniu zbliżony aż do wartości stałej.Moc dowolnego odbiornika do wnętrza układzie prądu stałego jest obliczana jako:gdzie: P – moc, U – stałe napięcie elektryczne I – stały prąd elektryczny Z powyższego równania wynika zatem, że tę samą intensywność (a więc plus energię) można przesłać tuż przy różnych wartościach napięcia plus prądu. Przepływający prąd stały powoduje formowanie strat cieplnych do wnętrza przewodniku, których wartość jest jawnie proporcjonalna aż do kwadratu wartości natężenia prądu. Dlatego też tuż przy układach o wyższej mocy dąży się aż do zasilania w charakterze najwyższym napięciem, co prowadzi aż do obniżenia wartości natężenia prądu (dla tej samej wymaganej mocy). Niestety, przemiana prądu stałego negacja logiczna jest możliwa. Obniżenie wartości wymaganego napięcia można wykonać względnie łatwo (np. wewnątrz pomocą dzielnika napięcia, czyli diody Zenera), chociaż natomiast są owo metody stratne. Podwyższenie wartości napięcia w zasadzie może być zrealizowane dopiero wewnątrz pomocą uprzedniej zmiany prądu stałego do wnętrza przemienny, transformacje prądu przemiennego zaś następnie przetworzenie drugi raz na prąd stały Obecnie elektroniczne układy transformujące prąd stały (zarówno na wartości wyższe w charakterze plus niższe) osiągają duże sprawności, powyżej 90 %.Jednym spośród najpopularniejszych źródeł prądu (napięcia) stałego jest bateria, której napięcie wyjściowe ma wartość rzędu 1,5 V. W miniaturowych urządzeniach użycie więcej niż 2 (rzadko więcej niż 4) baterii negacja logiczna jest możliwe spośród uwagi na ograniczenia gabarytowe. Dostępne napięcie jest więc rzędu 3 V, co nieraz jest wartością niewystarczającą. W takim przypadku stosuje się więc opisane powyżej układy transformujące prąd stały (Przykładowo takie rozwiązanie zastosowano do wnętrza przenośnym komputerze klasy komputer kieszonkowy – Psion 3a.)Termin prąd stały jest pojęciem wyidealizowanym. W rzeczywistości prąd taki zmienia się lekko do wnętrza czasie. Na przykład bateryjka czyli akumulator ulegają procesowi rozładowania, co powoduje serwilistyczny pochylenie wartości napięcia – negacja logiczna jest owo więc prąd całkowicie stały. Niemniej natomiast jego zmienność do wnętrza czasie jest o co niemiara wolniejsza niż ma owo punkt na rzecz dowolnego zasilacza – całkowite odfiltrowanie wyższych harmonicznych powstających w charakterze owoc zasilania o częstotliwości 50 Hz (ewentualnie 60 Hz) negacja logiczna jest do wnętrza praktyce możliwe. Stosuje się więc taki wersja filtrowania, który prowadzi aż do w zasadzie pomijalnie małych wahań napięcia (dla danej aplikacji) Prąd stały znalazł również szerokie wykorzystanie do wnętrza zasilaniu silników elektrycznych prądu stałego Prędkość obrotowa takich silników może być regulowana do wnętrza szerokim zakresie dopiero w poprzek zmianę wartości napięcia zasilającego Niestety spośród uwagi na złożoność konstrukcyjną uzwojenie wirnika, komutator, itp.) silniki prądu stałego są o co niemiara droższe niż uniwersalnie stosowane silniki indukcyjne.W urządzeniach elektronicznych prąd stały stosuje się także aż do zasilania wszelkiego rodzaju przekaźników. Magnesowanie prądem stałym negacja logiczna pociąga wewnątrz sobą powstawania dodatkowych strat mocy na przemagnesowanie materiału magnetycznego rdzenia przekaźnika.