Prąd przemienny

Pr%C4%85d_przemienny
Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) – obdarzony charakterem przykład prądu elektrycznego periodycznie zmiennego, wewnątrz którym wartości chwilowe podlegają zmianom wewnątrz powtarzalny, spośród przerwami sposób, spośród określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie prócz tego ujemne (stąd imię przemienny). Najczęściej pożądanym jest, właśnie aby wartość średnia całookresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.Stosunkowo największe wydźwięk praktyczne mają prąd prócz tego napięcie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego też, wewnątrz żargonie technicznym często imię prąd przemienny oznacza po prostu prąd sinusoidalny. Jeśli zakłócenia czyli nieliniowość powodują zdeformowanie sinusoidalnego kształtu, wówczas taki niesinusoidalny kurs nosi nazwę przebiegu odkształconego.Cecha sinusoidalności przebiegów przemiennych jest wykorzystana wewnątrz jednej spośród najważniejszych elektrycznosc .php'>maszyn elektrycznych używanych obecnie, tj. transformatorze Napięcie przemienne zasilające transformator powoduje występowanie przemiennego prądu płynącego wewnątrz uzwojeniu pierwotnym. Generuje owo sinusoidalnie chwiejny (przemienny) strumień magnetyczny płynący wewnątrz rdzeniu transformatora Sinusoidalny strumień magnetyczny, zgodnie spośród prawem Faradaya, powoduje zryw sinusoidalnego napięcia wewnątrz uzwojeniu wtórnym, które spośród kolei przyczynia się aż do sinusoidalnego prądu wyjściowego transformatora Składowa stała jest tu zjawiskiem wewnątrz dużej mierze niepożądanym, ponieważ powoduje podmagnesowanie rdzenia, co prowadzi aż do podwyższonych strat na przemagnesowanie prócz tego niesymetryczność (niesinusoidalność) potem przetwarzanych przebiegów czasowych, chociaż sama składowa stała ulega eliminacji. W układach niskiej mocy (np. elektronicznych składową stałą usuwa się względnie łatwo przez włączenie wewnątrz obwód szeregowego kondensatora.W początkowych latach rozwoju elektryczności używano sieci energetycznych prądu stałego Upowszechnienie prądu przemiennego nastąpiło spośród uwagi na opisaną powyżej łatwość transformacji energii elektrycznej mimo owo również spośród uwagi na możliwość stosowania względnie prostych (a co w ciągu tym idzie prócz tego tanich) układów trójfazowych. W układach takich można stosować transformatory prócz tego skojarzone układy trójfazowe. Układ trójfazowy pozwala na uzyskanie wirującego pola magnetycznego. Wirujące sfera magnetyczne umożliwia budowę silników prądu przemiennego wewnątrz tym prócz tego silników indukcyjnych, które są wysoce tańsze, prostsze prócz tego spośród większym natężeniem niezawodne niż inne silniki. Jednym spośród współtwórców układu trójfazowego był Michał Doliwo Dobrowolski Zasilanie odbiorników o charakterze rezystancyjnym prądem przemiennym negacja logiczna różni się wewnątrz praktyce wysoce od czasu zasilania prądem stałym. Wynika owo spośród faktu, że niezależnie od czasu typu prądu zasilającego na odbiorniku rezystancyjnym wydziela się taka sama ilość energii na rzecz prądów o takiej samej wartości skutecznej Zjawisko owo wykorzystuje się uniwersalnie wewnątrz elementach grzejnych (np. elektryczne czajniki, grzałki kuchenki, piecyki, lutownice grzałkowe itp. Prąd przemienny jest także uniwersalnie używany aż do zasilania żarówek. Żarówki spośród żarnikiem spośród drucika wolframowego pobierają być wewnątrz stanie także aż do rezystorów. Przepływający prąd powoduje wydalanie się mocy na żarniku, który rozgrzewa się aż do niesłychanie wysokiej temperatury, co powoduje emisję światła. Stosunkowo duża bezwładność cieplna powoduje, że negacja logiczna zważając na ciągłych zmian wartości chwilowych prądu wysoka temperatura żarnika negacja logiczna zmienia się aż właśnie gwałtownie. Skutkuje owo równomiernym świeceniem, niewielkie wahania są niezauważalne na rzecz ludzkiego oka. W lampach fluorescencyjnych świecenie powstaje wewnątrz wyniku przepływu prądu na mocy gaz. Ponieważ wartości chwilowe prądu zmieniają się, również prócz tego jonizacja gazu podlega podobnym zmianom. Powoduje owo mruganie emitowanego światła.W żarówkach kompaktowych stateczniki elektroniczne zasilają świetlówkę prądem o częstotliwości od czasu 20kHz aż do 45kHz, wprawdzie wewnątrz lampach fluorescencyjnych spośród elementem ograniczającym prąd wewnątrz postaci dławika, zasilanych bezpośrednio spośród sieci energetycznej (w Polsce spośród częstotliwością 50 Hz) zmiany te są niezbyt szybkie (100 rózgi na sekundę), choć ludzkie ślepie ich negacja logiczna rejestruje, dłuższe bycie spośród czyli ciągła harówa wewnątrz pobliżu tego typu świetle może powodować zmęczenie wzroku. Co więcej, mruganie światła może powodować rezultat stroboskopowy wobec tego też oświetlenie tego typu jest zabronione wewnątrz pobliżu wirujących części elektrycznosc .php'>maszyn które mogą być niebezpieczne na rzecz zdrowia czyli życia. Na przykład miejscowe oświetlenie wewnątrz obrabiarkach jest realizowane notorycznie w ciągu pomocą tradycyjnych żarówek spośród żarnikiem Prąd przemienny daje się łatwo transformować na inne horyzontalny natężenia prądu czyli napięcia. Moc elektryczna wewnątrz danym układzie jest proporcjonalna aż do iloczynu natężenia prądu prócz tego napięcia (jak również zależy od czasu przesunięcia fazowego pomiędzy nimi):Dlatego też, taką samą być wewnątrz stanie można przesłać zarówno wewnątrz pobliżu małym napięciu - wówczas natężenie prądu jest duże, na kształt prócz tego wewnątrz pobliżu dużym napięciu - wówczas natężenie prądu jest małe (moc negacja logiczna ulega zmianie wewnątrz pobliżu transformacji). Czym mniejsza wartość natężenia prądu (co w ciągu tym idzie większe napięcie), tym mniejsze straty mocy na rezystancji przewodów, wewnątrz których płynie prąd. Dlatego też wewnątrz systemach energetycznych aż do przesyłania niesłychanie dużych mocy na znaczne odległości stosuje się niesłychanie wysokie, tzw. najwyższe napięcie (w Polsce 400 kV czyli chociażby 750 kV).W klasycznym obwodzie elektrycznym prądu stałego odbiornikiem energii jest przed chwilą rezystancja W obwodach prądu przemiennego rezystancja jest odpowiedzialna w ciągu rozpraszanie mocy czynnej, mimo owo prócz tego występują elementy, które mogą pobierać, magazynować prócz tego oddawać energię elektryczną Dowolny urządzenie odbiorcze negacja logiczna jest więc już charakteryzowany przed chwilą mocą czynną rozpraszaną na rezystancji R, mimo owo również mocą bierną pobieraną prócz tego oddawaną na mocy elektrycznosc .php'>reaktancję X. Sumę geometryczną tych dwóch wartości nazywa się impedancją Z.Co więcej, dodatnia elektrycznosc .php'>reaktancja cewki może zostać skompensowana ujemną elektrycznosc .php'>reaktancją kondensatora. Dlatego też wypadkowa elektrycznosc .php'>reaktancja wynosi: X = XL + XC. W krytycznym przypadku podczas gdy XL = -XC następuje przeciwdziałanie napięć, który może być niesłychanie groźny na rzecz elementów układu. Czasami przecież jest owo mara pożyteczne - wykorzystywane np. wewnątrz przesyle sygnałów radiowych. (W przypadku obwodu równoległego zachodzą podobne zjawiska, określane słusznie jako: konduktancja G (odpowiednik rezystancji , susceptancja B elektrycznosc .php'>reaktancja , admitancja Y impedancja prócz tego przeciwdziałanie prądów.)Przy wysokich częstotliwościach prądu przemiennego występuje mara naskórkowości powodujące ewolucja pozornej oporności przewodnika. Dlatego wewnątrz obwodach spośród prądami o wysokich częstościach stosuje się przewody o na kształt najmniejszej grubości, izolowane prócz tego splecione razem.