Prąd elektryczny

Prąd elektryczny – każdy uporządkowany (skierowany) poruszenie ładunków elektrycznych Ruch ów na ogół jest powodowany obecnością pola elektrycznego (różnicy potencjałów).Ruch ładunku jest do wnętrza istocie ruchem cząstek (lub pseudocząstek) obdarzonych ładunkiem, zwanych nośnikami prądu. Nośnikami prądu elektrycznego mogą być elektrony jony, bądź dziury, innymi słowy puste miejsca po elektronach W metalach łatwo przemieszczają się tylko elektrony wiec prąd elektryczny do wnętrza metalach jest ruchem elektronów przewodnictwa. Poruszają się one do wnętrza kierunku odkąd niższego potencjału aż do wyższego. Umownie tymczasem przyjęło się wyznaczać tendencja przepływu prądu w poprzek opisanie ruchu ładunków dodatnich (od wyższego potencjału aż do niższego).W półprzewodnikach nośnikami prądu są elektrony również dziury. W rozrzedzonych gazach nośnikami ładunku elektrycznegoelektrony również jony. Prąd do wnętrza cieczach jest uporządkowanym ruchem jonów - anionów również kationów.Wielkością opisującą prąd elektryczny jest natężenie prądu elektrycznego I, które definiuje się jak pochodną ładunku elektrycznego q, który przepływa w poprzek skośny przekrój przewodnika, po czasie t przepływu tego ładunku:lubJednostką natężenia prądu elektrycznego do wnętrza układzie SI jest amper .Natężenie prądu I można wyrazić też w poprzek liczbę ładunków przepływających w poprzek powierzchnię S, mających prędkość vgdzie: n - skupienie nośników prądu wyrażona w poprzek ich liczbę na jednostkę objętości (poruszających się do wnętrza tym samym kierunku), q - ładunek każdego spośród nośników, v - składowe prędkości nośników do wnętrza kierunku prostopadłym aż do powierzchni S, w poprzek którą płynie prąd o natężeniu I.Bardzo często określenie prąd elektryczny używa się zamiennie spośród terminem natężenie prądu elektrycznego .W ośrodkach ciągłych parametrem najlepiej charakteryzującym prąd elektryczny jest gęstość prądu, opisującą przepływ ładunku w poprzek jednostkową powierzchnię. W odróżnieniu odkąd natężenia prądu, które jest skalarem również negacja logiczna jest przypisana aż do punktu przestrzeni, gęstość prądu jest wektorem, również rozkład przestrzenny gęstości prądu nazywa się polem gęstości prądu.