Prąd błądzący

Prąd błądzący – prąd trakcyjny zamykający się na wskroś ziemię, którego drogę z trudem przewidzieć.Prąd płynący ziemią zgodnie spośród II prawem Kirchhoffa prąd powrotny rozgałęzia się. Część jego powraca aż do podstacji na skroś ziemię. Część tę nazywa się prądami błądzącymi, gdyż "błądzą" one nieznanymi bliżej oraz negacja logiczna dającymi się przewidzieć drogami. Drogę przepływu prądów błądzących idealnie wszelkiego rodzaju metalowe rury, kable oraz inne tego rodzaju obiekty, tzw. rynsztunek terenu. ]Na rysunku przedstawiono schematyczni eto wizja oraz drogę prądów błądzących na skroś ziemię oraz urządzenia podziemne. Trakcyjny prąd powrotny w środku dogodnym na rzecz siebie miejscu rozgałęzia się oraz jego część (jako prąd błądzący opuszcza sieć powrotną - na skroś ziemię oraz metalowe urządzenia podziemne płynie aż do droga żelazna ujemnej podstacji trakcyjnej Skutki prądów błądzących. Prądy błądzące wpływając aż do metalowego urządzenia podziemnego (rury, metalowego płaszcza kabla itp.) negacja logiczna powodują żadnych szkód. Inaczej temat przedstwia się w środku miejscu, w środku któym prąd błądzący opuszcza owo urządzenie, wypływając spośród powrotem aż do ziemi. Prąd ów porywa ze sobą cząsteczki metalu, powodując wizja korozji elektrolitycznej W wielu przypadkach korozja ta przybiera ano wielkie rozmiary, że doprowadza aż do szybkiego zniszczenia urządzenia podziemnego. Powstaje wówczas poważny kłopot ekonomiczny. Prądy błądzące wypływające aż do ziemi spośród elementów metalowych powodują ich korozję elektrochemiczną Oczywiście prąd powrotny, opuszczając sieć powrotną Dotyczy niewiasta obiektów podziemnych, co ciekawe negacja logiczna dotyczy torów, spośród których prądy błądzące wypływają. Spowodowane jest owo izolowaniem toru odkąd podłoża. Pociąg poruszając się po torach wprawia je w środku drgania, które powodują, że miejsce, w środku którym występuje zmniejszona rezystancja przesuwa się, tak, że jedno położenie droga żelazna negacja logiczna jest narażone na korozje. Dodatkowo prąd wypływa ze stopy szyny, która negacja logiczna jest narażona na zużycie mechaniczne oraz w środku przeciwieństwie aż do rur, jest niezmiernie elektrycznosc .php'>masywna Inaczej ma się owo w środku obektach podziemnych. Gdyby udało się wprawiać w środku takie drgania obekkty podziemne, kłopot iżby negacja logiczna wystepował. Jednak jest owo technicznie niemożliwe. W ów sposób prąd znajduje sobie najkrótszą drogę oraz w środku miejscu, gdzi erezystancja między ziemią tudzież rurą jest najmniejsza, prąd wypływa spośród rury , porywając ze sobą jony. Powoduje owo groźne w środku skutkach uszkodzenia powłok kabli, rurociągów, fundamentów – w środku miejscach trudnych aż do przewidzenia oraz zlokalizowania. W niekorzystnych warunkach już po kilku miesiącach odkąd uruchomienia trakcji elektrycznej notowano pękanie rur, więc negacja logiczna jest owo temat sądowa niezmiernie długotrwały.Zapobieganie prądom błądzącym: Izolacja szyn odkąd ziemi. Dążenie aż do jak na przykład najmniejszej rezystancji szyn, dzięki czemu spadki napięcia są mniejsze, tudzież co w ciągu tym dzie mniejszejsze prądy błądzące Ochrona przedtem prądami błądzącymi: Izolacja obiektów podziemnych - rurociągi itp. odpowiednimi taśmami smołowanymi. Niestety, ćwiczenia pokazała, że stosowanie tej metody do tej pory spośród większym natężeniem zwiększa zniszczenia podyktowane na wskroś te prady. Ochrona katodowa