Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

odzież robocza sklep
tłumacz przysięgły rosyjski warszawa
www.erefinancestudentloans.com/

Potencjał standardowy

Potencjał standardowy, szablonowy potencjał półogniwa E° – siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego spośród półogniwa badanego, zawierającego jony o jednostkowej aktywności, tudzież elektrody wodorowej, której potencjał przyjmuje się wewnątrz równy 0 we wszystkich temperaturach, ażeby było możliwe określenie potencjału badanej elektrody (lewa stronica na schematach). Jeśli badana elektroda jest anodą owo jej potencjał jest ujemny, jeśli i jest katodą owo jej potencjał jest dodatni. Potencjał standardowy rozumiany jest również w charakterze wkład elektrody aż do standardowej siły elektromotorycznej ogniwa.W ogniwie galwanicznym siła elektromotoryczna ogniwa jest różnicą standardowych potencjałów elektrod obliczaną ze wzoru:Gdzie:Poniżej znajdują się stabelaryzowane potencjały standardowe które umożliwiają rachunek siły elektromotorycznej dowolnego ogniwa elektrochemicznego tudzież powinowactwa chemicznego reakcji, która do wnętrza zanim zachodzi ..