Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

odzież robocza sklep
tłumacz przysięgły rosyjski warszawa
www.erefinancestudentloans.com/

Porażenie prądem elektrycznym

Porażenie prądem elektrycznym - konsekwencja powstający do wnętrza wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego na wskroś tkanki organizmów żywych - ludzi także zwierząt.Funkcjonowanie każdego organizmu żywego wiąże się spośród przepływem na wskroś tkanki nader słabych prądów elektrycznych o wartościach nieprzekraczających ułamków miliampera także spośród powstawaniem do wnętrza organizmie minimalnych różnic napięć pomiędzy tkankami, nieprzekraczających ułamków wolta.Zetknięcie pomimo tego tkanek - np. skóry człowieka owo znaczy zwierzęcia - spośród zewnętrznymi źródłami prądu elektrycznego może doprowadzić aż do efektu porażenia, które do wnętrza niekorzystnej sytuacji może skończyć się poparzeniem owo znaczy poniekąd spaleniem części tkanek, i także skurczem mięśni, utratą przytomności, zatrzymaniem pracy serca owo znaczy poniekąd śmiercią.Negatywne skutki zetknięcia tkanek ze źródłem prądu elektrycznego wywołane są na wskroś przepływ prądu o wartości powyżej około 1 miliampera. Prąd taki przepłynąć może na wskroś ciało ludzkie wówczas, jak sucha skóra zetknie się np. spośród przewodem elektrycznym poniżej napięciem przekraczającym około 100 woltów, toż poniekąd nieznaczne zawilgocenie skóry spowodować może wystąpienie zauważalnych (choć na ogół niegroźnych na rzecz życia także zdrowia) efektów porażenia już przy napięciach niższych (daje się owo np. ułowić wzrokiem jak "mrowienie" przy dotykaniu mokrymi palcami przewodów podłączonych aż do sieci telefonicznej, do wnętrza której występuje napięcie dopiero co 48 V). Wilgotne błony śluzowe są coraz spośród większym natężeniem podatne na przepływ prądu, toteż dotknięcie np. językiem końcówek zwykłej "płaskiej" baterii elektrycznej o napięciu 4,5 V odczuwane jest na kształt "szczypanie" do wnętrza język, i dotknięcie do wnętrza ów już sam sposób biegunów bateryjki 9-woltowej jest już związane spośród nieprzyjemnymi odczuciami.Na podstawie obserwacji (dla prądów poniżej 20 mA) stwierdzono, że kadry negacja logiczna zauważają na ogół faktu przepływu na wskroś ich ciało prądów poniżej pół miliampera; do wnętrza miarę wzrostu natężenia prądu doznania są raz po raz spośród większym natężeniem nieprzyjemne także bolesne, przy czym wrażliwość ta jest mniejsza na działanie prądu stałego niż przemiennego, i że wrażliwość kobiet jest niewiele większa, niż mężczyzn . Dla człowieka krótkotrwały dotyk skóry ze źródłem napięcia nieprzekraczającego 1 kilowolta na ogół negacja logiczna grozi poważnymi konsekwencjami, o na kształt bardzo dopiero co negacja logiczna dojdzie aż do sytuacji, jak mimowolny spazm mięśni, kto następuje zwykle do wnętrza takiej sytuacji negacja logiczna doprowadzi aż do przedłużenia tego kontaktu (np. na wskroś zaciśnięcie dłoni na znajdującym się poniżej napięciem przewodzie) . Przepływ prądu powyżej 20 mA, jeśli trwa dłużej niż kilkanaście sekund jest już groźny na rzecz zdrowia, i powyżej ok. 70 mA - na rzecz życia . Obecnie do wnętrza Polsce dopiero co powstałe domowe instalacje elektryczne obowiązkowo wyposażane są do wnętrza wyłączniki różnicowoprądowe typu AC, o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA (zadziałanie od momentu połowy, innymi słowy 15-30 mA), służące aż do ochrony ludzi zanim skutkami porażenia prądem elektrycznym Porażenie prądem elektrycznym jest jak niekiedy wywoływane do wnętrza sposób zamierzony. Wykorzystywane jest m.in. do wnętrza ogrodzeniach pastwisk elektryczny pastuch), jak jeden ze sposobów ogłuszania zwierząt zanim ubojem do wnętrza rzeźni, i także do wnętrza medycynie (terapia elektrowstrząsowa, przezskórna pobudzanie nerwów, defibrylacja, kardiowersja).Zagrożenie śmiertelnym porażeniem prądem elektrycznym stosowane bywa także jak niekiedy jak żywioł odstraszający ludzi zanim zbliżaniem się także dotykaniem ogrodzeń. Ogrodzenia, do wnętrza których znajdowały się druty poniżej wysokim napięciem budowano między innymi w czasie II wojny światowej wokół obozów koncentracyjnych, toż także także później, np. jak jeden spośród elementów umocnień na granicy między NRD także Niemcy i do wnętrza murze berlińskim.Zamierzone śmiertelne porażenie prądem elektrycznym jest również jedną ze stosowanych do wnętrza Stany Zjednoczone Ameryki Północnej metod egzekucji kary śmierci na tzw. krześle elektrycznym Rażeniem prądem elektrycznym może być również wykorzystywane jak model tortury.Przeczytaj zastrzeżenia dotyczące pojęć medycznych do wnętrza Wikipedii!