Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

publishingschool.pl
Langfast.pl - tłumacz angielskiego wrocław
pisanie prac

Polaryzacja elektrod

Polaryzacja_elektrod
Polaryzacja elektrody – mara fizyczne związane ze zmianą potencjału elektrody do wnętrza stosunku aż do jej potencjału równowagowego wywołanym dzięki przyłożenie zewnętrznego źródła prądu. Miarą polaryzacji elektrody jest nadnapięcie Po zanurzeniu elektrody do wnętrza elektrolicie ustala się kibić równowagi dynamicznej polegający na wyrównaniu się szybkości procesów utleniania także redukcji zachodzących na granicy faz. Każdemu spośród tych procesów towarzyszy poprawny prąd t.j.: prąd utleniania także prąd redukcji . W stanie równowagi prądy te są równe co aż do wartości bezwzględnej (różnią się ledwie znakiem) także określane są mianem prądu wymiany Elektroda wszelako osiąga pewny potencjał zwany równowagowym. W niektórych przypadkach potencjał ów jest równy potencjałowi kto można obliczyć spośród równania Nernsta Jeżeli układ elektroda elektrolit zostanie wytrącony ze stanu równowagi dzięki płynący dzięki granicę faz prąd, owo procesy utleniania także redukcji będą przebiegać spośród różną prędkością, oraz prądy im odpowiadające przestaną się równoważyć, elektroda ulegnie polaryzacji, owo znaczy jej potencjał zmieni się do wnętrza stosunku aż do potencjału równowagowego. Możliwe są para rodzaje polaryzacji elektrody:Polaryzacja stężeniowa jest zjawiskiem polaryzacji elektrody spowodowanej dzięki za nieskrępowany przesyłka elektrycznosc .php'>masy aż do elektrody . Poza elektrochemią pojęcie owo stosowane jest również do wnętrza opisie procesów membranowych .Walenty Szczepaniak "Metody instrumentalne do wnętrza analizie chemicznej", Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, ISBN 978-83-01-14210-0