Połączenie szeregowo-równoległe

Po%C5%82%C4%85czenie_szeregowo-r%C3%B3wnoleg%C5%82e
Połączenie szeregowo-równoległe jest owo połączenie składające się spośród kombinacji połączeń szeregowych także równoległych (zobacz kontur po prawej stronie).Dla obliczeń impedancji wypadkowej (zastępczej) wewnątrz układach szeregowych także równoległych stosuje się odpowiednie, niezbyt skomplikowane wzory. Dla układów szeregowo-równoległych można również obliczyć zastępczą wartość impedancji aczkolwiek aliści wzory komplikują się proporcjonalnie aż do złożoności układu. Obliczenie wypadkowej następuje wewnątrz wyniku stopniowego upraszczania konfiguracji układu w poprzek stosowanie odpowiednich wzorów na rzecz dających się łatwo obliczyć części szeregowych oznacza owo równoległych. Co zgodność spośród rzeczywistością składany układ przedstawiony na rysunku jest ogromnie prosty, aliści by obliczyć impedancję zastępczą należałoby po pierwsze obliczyć impedancję (ewentualnie admitancję części równoległej (tj. bocznik także cewka , tudzież następnie skorzystać ze wzorów na rzecz układów szeregowych także obliczyć wypadkową wartość impedancji na rzecz przedtem obliczonej impedancji pośredniej plus szeregowo podłączonego aż do niej kondensatora.Obliczenia komplikują się do tej pory bardziej, jeśli wewnątrz układzie znajduje się połączenie o charakterze elektronika .php'>mostkowym Należy wówczas skorzystać ze wzorów transfiguracyjnych (przeliczeniowych) spośród trójkąta na gwiazdę Zamiana połączenia spośród trójkąta na gwiazdę (lub odwrotnie) umożliwia dalsze symplifikacja układu aż do pojedynczej wartości impedancji zastępczej.