Połączenie szeregowe

Połączenie szeregowe (obwód szeregowy) jest owo taki maniera połączenia elementów elektrycznych wewnątrz którym zakończenie jednego elementu łączy się spośród początkiem następnego. Połączenie takie tworzy zastęp (łańcuch) elementów, wewnątrz którym prąd elektryczny musi przepływać raz za razem poprzez wszystkie elementy (natężenie prądu ma więc taką samą wartość na rzecz wszystkich elementów wewnątrz połączeniu szeregowym .Dla szeregowego połączenia n rezystorów można wyliczyć rezystancję wypadkową (opór wypadkowy), R jak sumę rezystancji składowych:Podobnie, na rzecz szeregowego połączenie cewek można wyznaczyć wypadkową indukcyjność:jak również dodatkowo wypadkową elektrycznosc .php'>reaktancję indukcyjną:Dla połączenia szeregowego kondesatorów wypadkowa pojemność jest mniejsza niż najmniejsza ze składowych pojemności:dla elektrycznosc .php'>reaktancji pojemnościowej, ze względu na to, że:mamy:W układach szeregowych zasilanych prądem przemiennym można wyznaczyć wypadkową impedancję układu składającego się spośród różnych elementów (np. na kształt na rysunku po prawej stronie):gdzie: R, XL dodatkowo XC - wypadkowa rezystancja elektrycznosc .php'>reaktancja indukcyjna dodatkowo elektrycznosc .php'>reaktancja pojemnościowa układu (obliczone według wzorów podanych powyżej).