Połączenie równoległe

Połączenie równoległe (obwód równoległy) jest owo taki forma połączenia elementów elektrycznych do wnętrza którym wszystkie końce i wszystkie początki składowych elementów są połączone razem. Połączenie takie tworzy odpowiednią ilość gałęzi, do wnętrza których mogą płynąć różne prądy, mimo owo które zasilane są takim samym napięciem elektrycznym Dla równoległego połączenia n oporników można wyliczyć rezystancję wypadkową (opór wypadkowy), R, który jest pomniejszy odkąd najmniejszego oporu składowego:Dla układów równoległych stosuje się również pojęcie konduktancji (G). Z uwagi na fakt, że G = 1/R, powyższe równanie jest tożsamościowo równoznaczne z:Podobnie, na rzecz równoległego połączenie cewek można wyznaczyć wypadkową indukcyjność:Dla połączenia równoległego kondesatorów wypadkowa pojemność jest sumą składowych pojemności:W układach równoległych zasilanych prądem przemiennym można wyznaczyć wypadkową impedancję układu składającego się spośród różnych elementów (np. na miarę na rysunku po prawej stronie). Pojęcie impedancji jest często zastępowane admitancją (Y), która jest odwrotnością impedancji Y = 1/Z. Dlatego też:gdzie: G, BC także BL - wypadkowa konduktancja susceptancja indukcyjna (dodatnia) także susceptancja pojemnościowa (ujemna) układu, obliczone według wzorów podanych powyżej.