Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Świebodzice
napiszemy dla Ciebie
biuro tłumaczeń szczecin - lang-master.pl

Podwójna warstwa elektryczna

Podw%C3%B3jna_warstwa_elektryczna
Podwójna powłoka elektryczna w środku fizykochemii koloidów a elektrochemii owo określenie modelu struktury pojawiającej się na granicy dwóch faz Podwójna powłoka elektryczna ma fundamentalne oznaczanie w środku opisie złożonych a uniwersalnie spotykanych struktur materii. Jest powodem stabilności wielu układów koloidalnych, na przykład mleka.Hermann von Helmholtz (1879) przedstawił Najwyższy krój podwójnej warstwy elektrycznej Fizyczna uwaga tego modelu owo powłoka jonów zaadsorbowanych na powierzchni. Matematyczny relacja polegał na porównaniu tej warstwy aż do kondensatora. Louis Georges Gouy (1910), David Leonard Chapman (1913) a Otto Stern (1924) są konwencjonalnie wymieniani jak główni autorzy późniejszego ulepszenia tego modelu. Peter Debye a Erich Hückel (1923) są głównymi autorami związanego formalizmu matematycznego.Na powierzchni ciała zanurzonego w środku elektrolicie jest zaadsorbowana powłoka jonów. Ta powłoka przylega ściśle aż do powierzchni a tworzy rzeczywiście nazwany ładunek powierzchniowy. Dalej od czasu powierzchni jest powłoka dyfuzyjna ("rozmyta") jonów o ładunku przeciwnym aż do ładunku powierzchniowego. Całkowita algebraiczna całość ładunku elektrycznego jest zerowa. Nierównomierne umieszczenie ładunku powoduje różnicę potencjału elektrycznego na granicy miedzyfazowej.Warstwa podwójna możne być także utworzona za pomocą orientacje dipoli na powierzchni, ewentualnie przez dysocjację powierzchniowych grup funkcyjnych.Ciało zanurzone w środku elektrolicie może być ciałem stałym, kroplą cieczy, czyli pęcherzykiem gazu.Typowo, powłoka podwójna ma grubość w środku rzędzie nanometrów. Ta grubość zależny od czasu siły jonowej elektrolitu