Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Żarów
tłumaczenia prawnicze - lang-master.pl
tłumacz przysięgły angielski wrocław

Plazmotron

Plazmotron
Plazmotron (palnik plazmowy) owo urządzenie aż do wytwarzania plazmy zimnej o temperaturze rzędu 4000–30 000 K. Plazmotrony stosowane są uniwersalnie do wnętrza technice aż do spawania a cięcia trudnotopliwych ewentualnie nietopliwych materiałów: stali nierdzewnej, wolframu, betonu, itp.Istnieją dwoje podstawowe typy plazmotronów: spośród łukiem wewnętrznym a spośród łukiem zewnętrznym. Różnią się one między sobą sposobem wytwarzania łuku elektrycznego który do wnętrza tym pierwszym przypadku powstaje do wnętrza palniku plazmowym pomiędzy dwoma wewnętrznymi elektrodami Natomiast łuk zewnętrzny powstaje pomiędzy elektrodą wewnętrzną palnika, natomiast obrabianym materiałem (który do wnętrza takim przypadku musi być dobrym przewodnikiem elektrycznym .W obu typach konstrukcji obojętny alkohol (argon, azot, itp.) zostaje ogrzany do wnętrza palącym się łuku elektrycznym a tworzy strumień plazmy zarządzany następnie spośród palnika aż do obrabianego materiału.Moc spawalniczych plazmotronów może sięgać od chwili kilku aż do kilkuset kilowatów.