Pierwsze prawo Kirchhoffa

Pierwsze kodeks Kirchhoffa – kodeks dotyczące przepływu prądu w środku rozgałęzieniach obwodu elektrycznego sformułowane w środku 1845 roku wskroś Gustawa Kirchhoffa. Prawo owo wynika spośród zasady zachowania ładunku alias równania ciągłości. Wraz spośród drugim prawem Kirchhoffa umożliwia określenie wartości tudzież kierunków prądów w środku obwodach elektrycznych Dla węzła w środku obwodzie elektrycznym kodeks owo brzmi:Dla węzła obwodu elektrycznego kolekcja algebraiczna natężeń prądów wpływających(+) tudzież wypływających(–) jest równa 0 (znak prądu wynika spośród przyjętej konwencji)lubSuma natężeń prądów wpływających aż do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających spośród tego węzła.Dla przypadku przedstawionego na rysunku I kodeks Kirchhoffa można więc zapisać w środku postaci:przyjmując konwencję, że prądy wpływające aż do węzła są dodatnie, zaś wypływające są ujemne tudzież traktując je na miarę wielkości algebraiczne czy też w środku postaci biorąc wobec uwagę jedynie wartości prądów tudzież zapisując prądy wpływające po jednej, zaś prądy wypływające po drugiej stronie równania.W ogólnym przypadku wielu prądów kodeks ma postać:przy czym należy pamiętać, że prądom wypływającym przypisuje się ujemną wartość natężenia.Dla ciągłego rozkładu prądów kodeks przyjmuje postać: całka po powierzchni zamkniętej spośród gęstości prądu jest równa zero: