Piec Achesona

Achesona wypiekać - oporowy wypiekać elektryczny praktyczny aż do grafityzacji wyrobów węglowych do wnętrza celu nadania im struktury krystalicznej grafitu. Są owo m.in., kształtki węglowe o nieregularnych wymiarach plus przekrojach, plus grafit reaktorowy aż do periodycznej grafityzacji. Proces ów opiera się o metodę wytwarzania sztucznego grafitu opatentowaną do wnętrza roku 1896 w poprzek Edwarda Goodricha Achesona.Piec tworzy żłób o dwóch ruchomych ścianach bocznych spośród bloków ognioodpornych plus bloków betonowych plus dwóch stałych ścian czołowych będących betonowymi głowicami spośród elektrodami grafitowymi. Dno wykłada się piaskiem, blokami koksowymi plus szczeliny wypełnia się koksem drobnym. Całość zamykana jest płytami betonowymi plus izolowana węglikami krzemu, koksem, piaskiem, trocinami. Ściany boczne posiadają otwory aż do odprowadzania tworzących się gazów. Rdzeń pieca tworzą wyroby poddawane grafityzacji. W dużych piecach rdzeń osiąga cześć 2,5 x 2,5 m plus długość ok. 40 m. Piec może być zasilany prądem stałym bądź przemiennym.Proces grafityzacji przeprowadzany jest do wnętrza temperaturze ok. 2500 - 3000°C. W trakcie trwania grafityzacji spośród wyrobów ulatniają się całkowicie tlenki metali - pozostałość jest czystym grafitem spośród wykształconą strukturą krystaliczną. Piec może mieć pojemność od momentu 0,5 aż do 150 głąb (moc od momentu 0,5 aż do 15MW). Cykl wypalania trwa, zależnie od momentu wielkości pieca, 15 aż do 24 dni, do wnętrza tym od momentu 10 aż do 70h u włączonym prądzie. Postęp wypalania szacuje się na podstawie zużytej energii, której pęd zużycia wynosi od momentu 3000 aż do 6500kWh/t. W miarę stygnięcia pieca rozbiera się go. Zasypkę izolacyjną zdejmuje się po obniżeniu temp. poniżej 600°C.