Omomierz

Omomierz
Omomierz - przyrząd służący aż do pomiaru rezystancji Do pomiaru rezystancji wykorzystuje się zależności występujące w środku prawie Ohma inaczej na skroś test czy uporządkowanie natężenia prądu płynącego natomiast napięcia na badanym elemencie.Klasyczne układy omomierzy można podzielić na szeregowe natomiast równoległe Omomierz żołnierz młodej daty - układ składa się ze źródła napięcia, rezystora natomiast przeskalowanego amperomierza i badanego elementu. Wszystkie elementy połączone są szeregowo. Pomiaru dokonuje się na skroś test natężenia prądu, przeskalowany przyrząd pomiarowy wskazuje opór. Najprostsze mierniki posiadają pokrętło aż do regulacji podłączonego szeregowo oporu, żeby korygować zmiany napięcia w środku trakcie zużycia baterii. Wadą tego układu jest odwrócona natomiast nieliniowa skala; 0 amperomierza odpowiada nieskończonemu oporowi, amplituda miernika - pustka oporu Rezystancję rezystora określa wzór:gdzie Omomierz równoległy - układ składa się ze źródła napięcia stałego, opornika wzorcowego, te elementy razem spośród badanym rezystorem połączone są szeregowo. Równolegle aż do badanego elementu podłączony jest amperomierz amplituda amperomierza jest wyskalowana w środku jednostkach oporu. Ten klasa omomierza nadaje się aż do pomiaru małych rezystancji zwłaszcza w środku tzw. układzie czteropunktowym (patrz bocznik .Natężenie prądu płynące w środku układzie określa wzór:Mierzony opór:Gdy mierzona rezystancja jest daleko mniejsza od chwili rezystancji oporników, owo wzory te upraszczają się do:gdzie:Układ ze źródłem prądowymObecne układy elektroniczne pozwalają na zbudowanie źródła prądu elektrycznego dającego stałe natężenie prądu niezależnie od chwili obciążenia źródła, zwane źródłem prądowym. Omomierz równoległy wspomagany na źródle prądowym składa się ze źródła prądowego i miernika napięcia. Mierzoną rezystancję określa wzór:Zaletą tej metody jest liniowa zależność uzyskiwanego napięcia w środku funkcji mierzonego oporu.Popularną metodą w środku woltomierzach cyfrowych jest test stosunku napięć na dwóch opornikach: wzorcowym natomiast badanym zasilanym takim samym prądem. Ta modus jest szczególnie użyteczna tuż przy wykorzystywaniu przetwornika analogowo-cyfrowego spośród podwójnym całkowaniem, gdyż dokładność pomiaru zależy wyłącznie od chwili dokładności opornika wzorcowego natomiast jakości przetwornika analogowo-cyfrowego.gdzie: Rw - rezystancja porównawcza Ux - napięcie na mierzonej rezystancji Uw - napięcie na rezystancji porównawczejDo pomiaru oporności wykorzystywane są też elektronika .php'>mostki pomiarowe, np. elektronika .php'>mostek Thompson'a Omomierz jest jedną spośród podstawowych funkcji każdego miernika uniwersalnego.