Om (jednostka)

Om_(jednostka)
Om (Ω) – osobnik rezystancji w środku układzie SI (jednostka pochodna układu SI).Jest owo opór elektryczny między dwiema powierzchniami ekwipotencjalnymi przewodu jednorodnego prostoliniowego, kiedy występujące między tymi punktami niezmienne napięcie elektryczne 1V wywołuje w środku tym przewodzie prąd elektryczny 1A:Nazwa om pochodzi od momentu nazwiska niemieckiego fizyka Georga Ohma.Zobacz też: admitancja amper impedancja omomierz prawo Ohma elektrycznosc .php'>reaktancja rezystywność simens, stałe fizyczne, wolt.