Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Ogniwo Westona

Ogniwo Westona - ogniwo galwaniczne do wnętrza którym elektrodę dodatnią stanowi rtęć, ujemną amalgamat kadmu, tudzież elektrolitem jest roztwór impregnowany siarczanu kadmu.Nad rtęcią znajduje się siarczan rtęci Hg2SO4 uporządkowany spośród siarczanem kadmu CdSO4 zaś spośród rtęcią, do wnętrza postaci tzw. pasty. W obu rurkach znajdują się także kryształy CdSO4, tudzież całość wypełniona jest wodnym roztworem siarczanu kadmowego. W temperaturze równej 293,15 K (20 °C) siła elektromotoryczna ogniwa Westona wynosi 1,0185-1,0187 V.Ogniwo owo jest w większości wypadków konstruowane do wnętrza kształcie litery "H" spośród przewężeniami do wnętrza połowie dolnych ramion, które zapobiegają przemieszczaniu się chemikaliów na przestrzeni transportu ogniwa.Z ogniw tych negacja logiczna należy pobierać ani też przepuszczać przy użyciu negacja logiczna prądu przy użyciu dłuższy Chronos o natężeniu przekraczającym 1 μA. Pobór prądu o natężeniu powyżej 100 μA eliminuje bateria w charakterze standard napięcia. Rezystancja wewnętrzna ogniwa negacja logiczna przekracza w większości wypadków 1 kΩ. Aby powstrzymać przeciążeniom ogniwa, należy zapewnić, iżby rezystancja obwodu, do wnętrza którym jest włączane ogniwo, negacja logiczna była mniejsza niż 9 kΩ Ogniwo Westona było stosowane w charakterze standard jednostki miary napięcia elektrycznego gdyż jego napięcie jest wielce bliskie 1 V.