Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Ogniwo Volty

Ogniwo Volty - płytki: cynkowa również miedziana, zanurzone do wnętrza roztworze wodnym kwasu siarkowego (VI). Obwód zamknięty: - Zn | H2SO4 | Cu +. Należy aż do jednych spośród najstarszych ogniw galwanicznych Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi około 1,1 V.Kwas siarkowy występuje do wnętrza roztworze do wnętrza formie zdysocjowanej:Na elektrodzie cynkowej zachodzi utlenianie jej materiału aż do kationów Zn2+, które przechodzą aż do roztworu, dokąd przeciwjonami na rzecz nich są aniony siarczanowe SO42-, pochodzące spośród dysocjacji kwasu siarkowego Na elektrodzie miedzianej zachodzi przeciwdziałanie redukcji jonów hydroniowych aż do gazowego wodoru.Sumarycznie procesy zachodzące na elektrodach sprowadzają się do:zaś jony siarczanowe negacja logiczna uczestniczą do wnętrza gruncie rzeczy do wnętrza całym procesie, spełniając ostatkiem sił rolę przeciwjonów na rzecz jonów hydroniowych również cynkowych.