Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

dobry fotograf wrocław
rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac doktorskich
tłumaczenia rosyjski

Ogniwo paliwowe z kwasem fosforowym

Ogniwo paliwowe spośród kwasem fosforowym, PAFC (ang. Phosphoric Acid Fuel Cell) - owo kategoria ogniwa paliwowego wewnątrz którym w charakterze elektrolit wykorzystuje się kwas fosforowy.W związku ze swoją wielkością, elektrycznosc .php'>masą plus znacznym czasami rozruchu, znajdują powszechne przeznaczenie wewnątrz rozwiązaniach aż do stałej zabudowy. Zaletą tego typu ogniw jest wysoka sprawność, rzędu 80%. Temperatura pracy PAFC wynosi 150-200°C (423-473 K). Ciepło uzyskiwane w ciągu pomocą tego ogniwa wykorzystuje się wewnątrz kogeneracji.Ogniwa fosforanowe odkryto wewnątrz latach osiemdziesiątych XX w. Obecnie na świecie pracuje kilkaset jednostek tego typu, o mocach od czasu 50 kW aż do 200 kW (te ostatnie o sprawności rzędu 37%) Elektrolitem wewnątrz ogniwach fosforanowych jest 100% kwas ortofosforowy (H3PO4), położony wewnątrz porowatym teflonowanym węgliku krzemu (SiC). Elektrody są wykonane spośród porowatego grafitu spośród domieszką Pt (katalizator). Para wodna powstająca na katodzie jest odprowadzana spośród nadmiarem utleniacza (O2 czyli powietrza) plus negacja logiczna rozcieńcza elektrolitu Etapy reakcji zachodzących wewnątrz ogniwie są następujące:Etapy pracy ogniwa PAFC:Zalety ogniw fosforanowych to: względnie niska wysoka temperatura ich pracy – od czasu 150°C aż do 200°C, szacunek na rzecz inności na CO2, który negacja logiczna jest na rzecz tych ogniw szkodliwy, plus zaledwie rozcieńcza elektrolit plus możliwość pracy wewnątrz skojarzeniu – oprócz energii elektrycznej wytwarzają też ciepło.Wadami tych ogniw jest: względnie mała sprawność elektryczna w charakterze że 37-42% jeżeli paliwem jest spirytus ziemny, konieczność wstępnego reformowania paliwa spośród zewnętrznym urządzeniu plus konieczność usuwania CO2 aż do poziomu 3-5%Reakcja konwersji paliwa aż do wodoru może przebiegać wg jednego spośród dwóch przedstawionych poniżej mechanizmów: egzotermicznego czyli endotermicznego.W egzotermicznym utlenianiu paliwa gazowego wewnątrz obecności katalizatora wydziela się ciepło, które może być wykorzystane aż do podgrzewania czynnika grzewczego opuszczającego układ ogniw paliwowych Z jednego mola CH4 otrzymuje się dwie mole H2:Endotermiczna odzew reformowania parowego zachodzi wewnątrz obecności katalizatora niklowego poniżej p=0,1 MPa plus t=750°C. stosowana jest wewnątrz systemach o dużej mocy, ze względu na potrzebę dostarczania energii cieplnej wewnątrz procesie konwersji. Z jednego mola CH4 otrzymuje się czwórka mole H2:W przypadku innych węglowodorów reakcje ich reformingu parą wodną można zapisać:po usunięciu CO2, spalanie H2 na anodzie tlenem spośród powietrza odbywa się już wewnątrz regularny na rzecz ogniw paliwowych sposób.