Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

tłumaczenia symultaniczne warszawa
Google plus rzetelne-pisanie-prac.pl
kurs rysunku warszawa

Obwód RLC

Obw%C3%B3d_RLC
RLC jest skrótowym oznaczeniem na rzecz obwodów elektrycznych (w tym elektronicznych składających się spośród trudem spośród trzech podstawowych elementów pasywnych:Natężenie prądu do wnętrza szeregowym obwodzie RLC spośród doprowadzonym napięciem sinusoidalnie zmiennym wynosi:Napięcie na zaciskach źródła:gdzie φ jest różnicą faz między natężeniem prądu zaś napięciem. Dodatkowo styczny przesunięcia fazowego równa się ilorazowi różnicy elektrycznosc .php'>reaktancji cewki zaś kapacitancji kondensatora poprzez opór omowy:Zawadą szeregowego obwodu RLC nazywamy całkowity opór takiego obwodu:Mogą zajść następujące przypadki:Częstotliwość rezonansowa (czyli taka, pod której zachodzi reperkusje napięć) wynosi:W klasycznym, szeregowym obwodzie RLC, do wnętrza dowolnej chwili t całokształt energii kondensatora, energii cewki jednocześnie robota prądu do wnętrza ciągu czasu t zamieniona na ciepło do wnętrza oporze R (tzn. na ciepło Joule'a-Lenza) jest równa energii początkowej kondensatora zaś jest stała.Qm jest początkowym ładunkiem kondensatora.Po zróżniczkowaniu obydwu stron powyższego równania względem czasu t otrzymamy:Wiedząc, że:orazmożemy wyciągnąć I przedtem nawias zaś otrzymamy:Aby owo równanie było spełnione do wnętrza dowolnej chwili t, wyrażenie do wnętrza nawiasie powinno być równe 0. Po podzieleniu stronami poprzez L otrzymujemy:Współczynnik pod Q jest kwadratem pulsacji drgań własnych swobodnych obwodu LC:Współczynnik pod pierwszej pochodnej oznaczamy poprzez 2β:Równanie różniczkowe drgań elektrycznych gasnących:Rozwiązaniem tego równania jest wzór:Częstość drgań gasnących:co oznacza, iż rozwiązanie równania różniczkowego drgań elektrycznych gasnących ma obszar pod niezbyt dużym tłumieniu.Zmiana napięcia na kondensatorze:Natężenie prądu jest przesunięte do wnętrza fazie do wnętrza stosunku aż do ładunku zaś napięcia na kondensatorze:Dodatkowo:Zatem natężenie prądu zmienia się harmonicznie spośród amplitudą gasnącą wykładniczo, pod czym styczny przesunięcia fazowego natężenia prądu do wnętrza stosunku aż do napięcia wynosi Dobroć obwodu, czy wielkość proporcjonalna aż do liczby pełnych drgań Ne wykonywanych poprzez obwód do wnętrza czasie, do wnętrza ciągu którego skala maleje e razy.Przy małym tłumieniu:Wobec czego: