Obwód elektryczny

Obw%C3%B3d_elektryczny
Obwód elektryczny - układ źródeł prądu tudzież napięcia, przewodów elektrycznych zbytnio pomocą które prąd może bez przerwy płynąć, także rozmaitych elementów obwodów elektrycznych elementów aktywnych czy pasywnych obwodu jakim sposobem rezystory, kondensatory, cewki (zwojnice), diody, wzmacniacze, transformatory itp.Podstawowy podział obwodów elektrycznych obejmuje dubel następujące rodzaje:Ze względu na czasową zależność natężenia prądu od czasu czasu obwody dzieli się na:Płynący w środku obwodzie elektrycznym prąd może przenosić informację wówczas podział obejmuje zależności czasowo-napięciowe:Częścią obwodu elektrycznego inną niż źródło energii jest odbiornik. Odbiorniki owo wszystkie urządzenia umieszczone w środku obwodzie, takie jakim sposobem oporniki, motor elektryczny elementy emitujące światło, itd. Odbiorniki kształtują nieprzerwaną ścieżkę łączącą bieguny źródła energii elektrycznej Podstawowe sposoby, w środku jakie łączy się części obwodu owo połączenie szeregowe także połączenie równoległe Bardziej złożone obwody powstają na rezultat połączeń zarówno szeregowych jakim sposobem tudzież równoległych - są owo obwody szeregowo-równoległe. Skomplikowane obwody szeregowo-równoległe można analizować m.in. zbytnio pomocą dwóch reguł - pierwszego tudzież drugiego prawa Kirchhoffa. Reguły te umożliwiają kalkulacja natężenia prądów przepływających zbytnio pomocą poszczególne elementy obwodu, jakim sposobem również napięcia na nich.W prostym obwodzie składającym się spośród małej żarówki, baterii tudzież dwóch przewodów, prąd elektryczny płynie od czasu dodatniego końca (bieguna) baterii, na skroś pierwotny przewód, włókno żarówki (jest owo także wariant przewodu), dalszy przewód tudzież spośród powrotem, tak wiele że aż do ujemnego końca baterii, nadal zbytnio pomocą baterię aż do bieguna dodatniego. Kiedy prąd elektryczny przepływa zbytnio pomocą włókno, podgrzewa się ono tudzież żarówka świeci.Na jednym spośród przewodów można umieścić przełącznik. Latarka jest przykładem takiego obwodu. Gdy przełącznik jest w środku stanie otwartym, połączenie jest przerwane, prąd elektryczny negacja logiczna może przepłynąć zbytnio pomocą obwód tudzież żarówka negacja logiczna świeci. Gdy przełącznik jest zamknięty, prąd płynie tudzież żarówka świeci.Jeśli zbytnio pomocą włókno żarówki przepływa zbytnio bardzo duży prąd, może się ono przepalić. By odwrócić takiemu zdarzeniu w środku obwodzie można umieścić bezpiecznik elektryczny (przerywacz obwodu). Gdy zbytnio pomocą korek przepływa zbytnio bardzo duży prąd, przewód znajdujący się w środku poprzednio przepala się tudzież ulega stopieniu, tym samym przerywając obwód tudzież zatrzymując przepływ prądu. Przewód położony w środku bezpieczniku jest no zaprojektowany, iżby uległ stopieniu dopóki temu samemu zjawisku uległoby włókno żarówki