Neon (reklama)

Neon – popularna miano lamp wyładowczych opracowanych do wnętrza 1910 roku z wykorzystaniem Francuza Georges'a Claude, niebawem po wynalezieniu przezeń zasady funkcjonowania lamp neonowych, do wnętrza zastosowaniu aż do reklam zewnętrznych. Jest rozwinięciem rurki Geisslera.Kolory świecenia neonu zależą od:Luminofor stosuje się do wnętrza przypadku rurek wypełnionych mieszanką neonu argonu zaś rtęci. Taka mieszanka gazów zjonizowana wysokim napięciem emituje odblask UV, które wywołuje świecenie luminoforu do wnętrza wąskim zakresie pasma widzialnego, co obserwowane jest w charakterze "światło barwne". Luminofory można łączyć, są też luminofory świecące na biało Neony występują do wnętrza kilku rodzajach:Teoretycznie można zastosować mnóstwo różnych gazów (lub ich mieszanin), wymienionych poniżej, pomimo tego współcześnie do wnętrza praktyce komercyjnej stosuje się do wnętrza pewnej mierze wyłącznie: neon argon i ciekłą rtęć. Bogactwo kolorów uzyskuje się stosując barwne luminofory.Prócz gazów szlachetnych stosuje się również: