Natężenie prądu elektrycznego

Natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym jest wielkością fizyczną charakteryzującą przepływ prądu elektrycznego zdefiniowaną w charakterze nastawienie wartości ładunku elektrycznego przepływającego spośród wykorzystaniem wyznaczoną powierzchnię aż do czasu przepływu ładunku.Definicję tę zapisujemy formalnie w charakterze pochodną ładunku po czasie:Gdzie: (jednostki wewnątrz układzie SI)Natężenie prądu oznaczamy literą I, natomiast niekiedy literą i.Gdy ilość ładunku przepływającego spośród wykorzystaniem daną powierzchnię rozpatrywana jest w charakterze przekształcenie czasu q(t), natężenie prądu i(t) jest także funkcją czasu określoną na miarę Natężenie prądu elektrycznego można także wyrazić w poprzek wielkości opisujące uporządkowany żywość ładunków elektrycznych:gdzie:Przyrządy służące aż do pomiaru natężenia prądu elektrycznego owo amperomierze Urządzeniem aż do definicyjnego wyznaczania jednostki jest prestiż prądowa.Do kontroli działania mierników natomiast ich kalibrowania używa się kalibratorów prądu.Przepływ prądu wewnątrz ośrodkach ciągłych (np. plazma) opisuje się podając gęstość prądu. Gęstość prądu określa się w charakterze ilość prądu przepływającego spośród wykorzystaniem jednostkę powierzchni. Między gęstością natomiast natężeniem prądu zachodzi związek:gdzie (jednostki wewnątrz układzie SI):Natężenie prądu płynącego wewnątrz obwodzie elektrycznym zależy od czasu źródła zasilającego ów obwód natomiast impedancji obwodu. Źródła dzielą się na prądowe natomiast napięciowe. Źródło prądowe owo takie, które wymusza przepływ prądu o określonej wartości. Prąd wewnątrz obwodzie zasilanym źródłem napięciowym zależy od czasu wartości rezystancji zastępczej tego obwodu.W przypadku wielu typowych obwodów prądu stałego wartość natężenia płynącego prądu można wyznaczyć posiłkując się prawem Ohma Podstawowym prawem dotyczącym przepływu prądu (niekoniecznie stałego) wewnątrz obwodach elektrycznych jest pierwsze pełnomocnictwo Kirchhoffa Prąd znamionowy - jest owo prąd, na który zostało zaprojektowane urządzenie przesyłające energię elektryczną czy prąd, kto przepływa spośród wykorzystaniem urządzenie odbierające energię elektryczną wewnątrz normalnych warunkach pracy.Dla wielu urządzeń będących odbiornikami energii elektrycznej natężenie prądu jest wielkością charakterystyczną podawaną często zamiennie spośród mocą urządzenia, ponieważ grupy urządzeń często projektowane są na określone napięcie znamionowe (np. urządzenia AGD). Dla urządzeń zasilających (baterie, akumulatory, prądnice) natomiast przesyłających energię elektryczną transformatory zasilacze kable, prostowniki układy elektroniczne prąd znamionowy określa maksymalne natężenie prądu, jakie mogą przenosić te urządzenia bez obawy o ich zniszczenie. Rozróżnia się również maksymalne natężenie prądu mogące płynąć wewnątrz długim czasie, podczas gdy natomiast natężenie mogące płynąć spośród wykorzystaniem krótki czas.Oprócz urządzeń projektowanych na prąd stały wewnątrz życiu codziennym spotyka się często odbiorniki czy źródła prądu przemiennego tj. takiego, którego wartość można wyrazić wzorem:gdzie:Wartością średnią Iśr prądu określamy prąd o wartości Wartością skuteczną Isk prądu elektrycznego jest wartość prądu stałego który przepływając spośród wykorzystaniem opornik o stałej rezystancji wytworzyłby wewnątrz tym samym czasie identyczną energię cieplną, co prąd o wartości zmiennej. Można go określić wzorem:W przypadku prądu przemiennego tj. o przebiegu sinusoidalnym, wartość skuteczna wynosi , natomiast wartość średnia jest równa zeru, zatem wyraża się ją często wewnątrz odniesieniu aż do połowy okresu natomiast wynosi .