Natężenie oświetlenia

Natężenie oświetlenia - gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego Φ padającego na powierzchnię, aż do jej pola S, do wnętrza pobliżu S dążącym aż do 0.Gdy znane jest natężenie światła emitowanego ze źródła I, owo wzór opisujący natężenie oświetlenia do wnętrza dowolnym punkcie powierzchni można przedstawić następująco:gdzie E jest natężeniem oświetlenia α jest kątem między normalną aż do powierzchni tudzież wektorem skierowanym na źródło światła tudzież r odległością punktu powierzchni od czasu źródła światła Natężenie oświetlenia jest jedyną wielkością światła, która negacja logiczna charakteryzuje samego źródła światła, przecież jasność oświetlenia powierzchni.Jednostką natężenia oświetlenia do wnętrza układzie SI jest fotometria .php'>luks (lx) równy lumen na sto kilogramów kwadratowy (cd·sr·m-2 Natężenie oświetlenia miejsca pracy określają polskie normy. W normie tej przyjęto, że wymagane natężenie oświetlenia do wnętrza celu dostrzeżenia rysów ludzkiej twarzy do wnętrza normalnych warunkach oświetleniowych, powinno być negacja logiczna mniejsze niż 20 lx oraz jest owo najmniejsze natężenie oświetlenia wymieniane dzięki normę. W typowych pracach biurowych, takich jak: pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury wymagane jest natężenie oświetlenia 500 lx, na rzecz prac precyzyjnych przewyższa 1000 lx. W słoneczny ciepławy dzień natężenie oświetlenia do wnętrza miejscach niezacienionych osiąga wartość 100000 lx.