Napięcie skuteczne

Napięcie skuteczne jest owo takie napięcie, które równe jest stałemu napięciu przyłożonemu aż do danego oporu, które powoduje ekskrecja się na tym oporze takiej samej energii.Dla napięcia sinusoidalnego o wartości maksymalnej równej U0 napięcie skuteczne Usk wynosi:Dla napięcia trójkątnego symetrycznego o wartości maksymalnej równej U0 napięcie skuteczne Usk wynosi:Dla napięcia prostokątnego jednopołówkowego o wartości maksymalnej równej U0 a wypełnieniu n, napięcie skuteczne Usk wynosi: