Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

tłumaczenia symultaniczne warszawa
Google plus rzetelne-pisanie-prac.pl
kurs rysunku warszawa

Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego innymi słowy pola elektrycznego Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest owo sąd pracy wykonanej w czasie przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, na rzecz których określa się napięcie, aż do wartości tego ładunku. Wyraża owo wzórprzy czym zakłada się, że przenoszony ładunek jest na tak wiele mały, iż negacja logiczna wpływa znacząco na zewnętrzne ziemia orna elektryczne W przypadku źródła napięcia (prądu) elektrycznego napięcie jest jego najważniejszym parametrem natomiast określa zdolność źródła energii elektrycznej aż do wykonania pracy. Napięcie mierzone na zaciskach źródła napięcia jest mniejsze od momentu siły elektromotorycznej źródła. Rożnica spowodowana spadkiem napięcia na oporze wewnętrznym źródła.Zależność pomiędzy spadkami napięć natomiast siłami elektromotorycznymi do wnętrza obwodach elektrycznych opisuje drugie reguła Kirchhoffa Napięcie elektryczne można określić znając natężenie pola elektrycznego:Całkowanie odbywa się pomiędzy punktami A natomiast B, obok czym wartość całki negacja logiczna zależy od momentu wyboru drogi. Wynika stąd, że napięcie między dwoma punktami może być dodatnie, ujemne, natomiast do wnętrza szczególnych przypadkach – równe niemota Napięcie elektryczne otwartego źródła prądu (bez poboru prądu) równe jest sile elektromotorycznej (SEM) tego źródła, co wynika spośród zależności:gdzie:Dla otwartego źródła: I = 0, zatemJednostką napięcia jest wolt (V). Między dwoma punktami pola elektrycznego jest napięcie 1 V, jeżeli aż do przeniesienia między tymi punktami ładunku 1 C potrzebna jest zatrudnienie 1 Ja kaliber woltaW obwodach prądu zmiennego napięcie może być opisane obok pomocy kilku pojęć, są to: wartość chwilowa, skuteczna, średnia natomiast maksymalna Wartość skuteczną Usk napięcia elektrycznego okresowego o okresie T określa się wzorem:Wartością średnią Uśr napięcia określa się napięcie o wartości:Dla napięcia przemiennego sinusoidalnego, którego proces można opisać na sposób wartość skuteczna napięcia wynosi:gdzie:W sieciach niskiego napięcia do wnętrza Polsce napięcie skuteczne fazowe (mierzone między przewodem fazowym, inaczej będącym wobec napięciem, natomiast ziemią) wynosi 230 V, zaś międzyfazowe (mierzone między przewodami dwóch faz) 400 V, co odpowiada amplitudom: Umax ≈ 325 V natomiast 563 V. Pomiędzy napięciem fazowym Uf  natomiast międzyfazowym Umf sieci 3-fazowej zachodzi następująca zależność: