Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

dobry fotograf wrocław
rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac doktorskich
tłumaczenia rosyjski

Napięcie bezpieczne

Napięcie bezpieczne – jest owo największa wartość napięcia roboczego albo dotykowego, którego długotrwałe utrzymywanie się negacja logiczna stanowi żadnego zagrożenia na rzecz życia albo zdrowia człowieka wewnątrz danych warunkach otoczenia. Obecnie pojęcie napięcie bezpieczne został zastąpiony terminem "napięcie dotykowe dopuszczalne (długotrwale)".Skutkami uszkodzeń instalacji albo elektrycznosc .php'>maszyn elektrycznych mogą być: porażenie prądem elektrycznym pożar, oparzelina skóry, olśnienie wzroku (wywołane intensywnym łukiem elektrycznym , intoksykacja wywołane powstaniem toksycznych spalin natomiast oparów, itp.Z uwagi na wartości napięć elektrycznych źródłem największego zagrożenia jest sieć elektroenergetyczna, wewnątrz tym wgrywanie elektryczna Niemniej jednak, potencjalnym zagrożeniem jest każde urządzenie, cwaniak albo elektrycznosc .php'>maszyna elektryczna znajdująca się pod spodem napięciem przekraczającym wartości napięć dotykowych dopuszczalnych. W szczególnych przypadkach zagrożenie może wystąpić co więcej w czasie pracy spośród "bezpiecznymi" wartościami napięcia (np. pod spodem ręką uszkodzeniu innego urządzenia albo pod spodem ręką zmianie warunków pracy).Przyjmuje się, że wewnątrz normalnych warunkach oporność ciała ludzkiego ma wartość około 1 kΩ. Przepływ prądu przemiennego o wartości powyżej 50 mA zaczyna powodować nieodwracalne uszkodzenia wewnątrz organizmie ludzkim. Dlatego też, spośród prawa Ohma wynika, że "bezpieczna" wartość napięcia to: 1 kΩ · 50 mA = 50 V. Z tego też względu wyłączniki różnicowoprądowe typu AC (najpopularniejsze) są zbudowane tak, ażeby wyłączać obwód wewnątrz przypadku przekroczenia połowy znamionowej wartości prądu różnicowego (najczęściej równego 30mA) - gwarantuje owo odpowiednią czułość urządzenia równocześnie efektywnie zabezpieczając człowieka Prąd stały jest w ogóle mniej niesprawiedliwy niż prąd przemienny zatem też dopuszczalne są około podwójnie większe wartości napięć dotykowych stałych niż przemiennych.W warunkach specjalnych (np. zajęcie w czasie deszczu) następuje obniżenie rezystancji układu człowiek-urządzenie, co powodować może zwiększenie potencjalnego prądu, tudzież wewnątrz konsekwencji poważniejsze konsekwencje ewentualnego uszkodzenia izolacji elektrycznej Dlatego też stosuje się dwukrotne obniżenie wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale (w porównaniu aż do warunków normalnych).W warunkach ekstremalnych (np. wewnątrz basenie, wewnątrz wannie) panuje największe zagrożenie, więc napięcia są obniżone drugi raz 2-krotnieNapięcia bezpieczne zestawiono łącznie wewnątrz tabeli poniżejŹródło: Centralny Instytut Ochrony PracyZ uwagi na fakt, że najniższą wartością napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale wewnątrz powyższej tabeli jest 25V (w praktyce napięcia można wewnątrz dalszym ciągu obniżać aż do 12V AC natomiast 30V DC), napięcie o wysokości 24 V (a więc lekko niższe) jest uniwersalnie stosowane aż do przenośnych urządzeń zasilanych spośród sieci energetycznej – przez ponadplanowy transformator bezpieczeństwa który redukuje napięcie sieciowe 230 V aż do wymaganych 24 V. Nawet wewnątrz urządzeniach zasilanych spośród baterii wartość napięcia zasilającego musi być poniżej granicy bezpieczeństwa. W ostatnich latach co chwila popularniejsze stają się elektronarzędzia zasilane napięciem stałym 24VDC tudzież co więcej 36VDC wkrętarki akumulatorowe natomiast młoty udarowe o dużej mocy uderzeniowej mierzonej wewnątrz dżulach .Dawniej wewnątrz instalacjach elektrycznych samochodów natomiast motocykli stosowano niezwykle niskie napięcie 6 V, natychmiast jest owo głównie 12 V. W przypadku dużych elektrycznosc .php'>maszyn (autobusy, kombajny rolnicze, itp.) stosuje się również niekiedy instalację o napięciu 24 V. Niemniej tymczasem wewnątrz prototypach samochodów nowej generacji (lub wewnątrz samochodach elektrycznych projektanci używają co chwila częściej układu bateryjnego o wartości 48 V. Z uwagi na fakt, że najwyższe napięcie panujące wewnątrz takim układzie jest wiecznie kilka-kilkanaście odsetek wyższe niż podana wartość napięcia instalacji (np. na rzecz instalacji 12 V faktyczne napięcie może sięgać co więcej około 15 V), wartość ta jest dobrana rozmyślnie tak, ażeby najwyższa faktyczna wartość napięcia przenigdy negacja logiczna przekroczyła 60 V, inaczej najwyższego dopuszczalnego napięcia stałego (w warunkach specjalnych). Rozwiązanie takie jest bezpieczne odkąd porażeń elektrycznych Chociaż wartości napięć wewnątrz instalacjach samochodowych negacja logiczna wynikają spośród zagadnień bezpieczeństwa, dopiero co ze względów konstrukcyjnych.Jak podaje określenie wewnątrz napięcie bezpieczne można uznać takie, które powodując długotrwały przepływ prądu negacja logiczna powoduje uszkodzeń wewnątrz organizmie - ma owo punkt tymczasem dopiero co natomiast wyłącznie na rzecz określonych warunków pracy.Przykładowo, niezwykle zaostrzone normy stosowane są na rzecz sprzętu medycznego, który często ma dotyk bezpośrednio spośród ciałem pacjenta (bez pośrednictwa skóry, która wykazuje relatywnie wysoką oporność elektryczną . Dlatego też, napięcie bezpieczne na rzecz takich urządzeń jest o mnogość niższe niż wartość podana wewnątrz tabeli powyżej, tudzież odpowiednie wartości są dobierane wewnątrz zależności odkąd warunków pracy. Jest albowiem oczywistym, że inne wymagania będą stawiane elektrycznej golarce tudzież inne sprzętowi używanemu aż do operacji na otwartym sercu.Odpowiednio niskie napięcie (nie mylić spośród energetycznym znaczeniem niskiego napięcia) zabezpiecza poprzednio porażeniem, negacja logiczna zabezpiecza tymczasem poprzednio innymi zagrożeniami. Przykładowo, elektrotechnika .php'>zwarcie elektryczne występujące pod spodem ręką dowolnym napięciu może być potencjalnym zagrożeniem zarówno pożarowym, toksycznym w jaki sposób natomiast optycznym (poprzez olśnienie albo eksplozję). Również zajęcie narzędziem zasilanym spośród baterii może stanowić zagrożenie - np. pod spodem ręką nieuważnej pracy wiertło może przebić przewody instalacji sieciowej, o napięciu 230 V, co może spowodować potencjalne zagrożenie porażeniem.W przypadku konieczności pracy spośród układem o napięciu wyższym niż uznane wewnątrz bezpieczne wewnątrz danych warunkach, stosuje się specjalną odzież ochronną, rękawice, obuwie, itd. Zabezpieczenie takie może być stosowane dopiero co na rzecz napięć aż do 1 kV – powyżej tej granicy kuratela indywidualna może być stosowana dopiero co jak sprzęt pomocniczy.Jeśli negacja logiczna jest możliwym stosowanie ochrony indywidualnej, wówczas stosuje się specjalne rozwiązanie, które ewentualnie zabezpieczają pracownika/użytkownika poprzednio wystąpieniem niebezpiecznego napięcia dotykowego(podwójna izolacja ewentualnie też uniemożliwiają wystąpienie napięcia dotykowego (np. przez położenie pracownika na platformie, na której panuje napięcie pracy, pod spodem ręką odłączonym jakimkolwiek uziemieniu - rozwiązania takie stosuje się aż do prac konserwacyjnych linii pod spodem napięciem).