Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

odzież robocza sklep
tłumacz przysięgły rosyjski warszawa
www.erefinancestudentloans.com/

Napęd elektryczny

Napęd elektryczny – zespół połączonych ze sobą dodatkowo oddziałujących na siebie równocześnie elementów przetwarzających energię elektromechaniczną wewnątrz procesie technologicznym.Elementy napędu elektrycznego Napęd elektryczny zasila spośród reguły maszynę roboczą, która jest odbiornikiem energii mechanicznej wytwarzanej w poprzek napęd.