Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - prezentacje maturalne
praca angielski
biuro tłumaczeń angielski - lang-master.pl

Nadnapięcie

Nadnapięcie – pojęcie elektrochemiczne nazywane również nadpotencjałem, wprowadził wewnątrz roku 1899 Caspari jak miarę polaryzacji elektrody Nadnapięcie definiowane jest jak różnica między potencjałem elektrody spolaryzownej przepływem prądu elektrycznego dodatkowo jej potencjałem równowagowym (nazywanym też potencjałem spoczynkowym Nadnapięcie - jest wewnątrz stosunku aż do SEM tym nadmiarem napięcia, który należy przyłożyć aż do ogniwa, tak aby rezonans wewnątrz ogniwie przebiegła wewnątrz widocznym stopniu. Całkowite nadnapięcie jest owo całokształt poszczególnych nadnapięć na anodzie także katodzie Nadnapięcie jest kluczowym pojęciem wewnątrz kinetycznym opisie procesów elektrodowych Na zależności nadnapięcia od czasu gęstości prądowej oparte są fundamentalne na rzecz elekrochemii teoretycznej równania takie podczas gdy równania Butlera-Volmera dodatkowo ich przybliżenie na rzecz dużych nadnapięć tj.: równania Tafela.Całkowite nadnapięcie danego procesu elektrodowego jest sumą nadnapięć cząstkowych na które składają się: nadnapięcie oporowe , nadnapięcie pseudooporowe , nadnapiecie aktywacyjne (elektroaktywacyjne) , nadnapiecie stężeniowe Nadnapięcie wodoru jest największe na miękkich metalach, podczas gdy bizmut, kadm, zakapowanie dodatkowo zwłaszcza rtęć. Wyjątkowo wysoka wartość nadnapięcia wodoru na rtęci jest jednym spośród czynników szerokiego zastosowania analizy polarograficznej na kroplowej elektrodzie rtęciowej. Dzięki niemu wewnątrz dużej mierze rozszerza się aspekt potencjałów, wewnątrz którym elektroda kroplowa może pracować bez zakłócenia dzięki redukcji wodoru. Występowanie nadnapięcia wodoru umożliwia również elektrograwimetryczne opatrywanie sygnaturą szeregu zasadowych metali, podczas gdy kadmu także cynku, które wewnątrz innym przypadku negacja logiczna mogłyby być wydzielone poprzednio reakcją jonu wodorowego.Te rodzaje nadnapięcia można minimalizować czy kompensować Nadnapięcie aktywacyjne nazywane również elektroaktywacyjnym czy nadnapięciem reakcji przejścia jest związane spośród dodatkowym wydatkiem potencjału elektrycznego na pokonanie energii aktywacji reakcji elektrodowej Ta składowa nadnapięcia całkowitego ma największe prestiż spośród punktu widzenia kinetyki procesów elektrodowych Nadnapięcie aktywacyjne występuje jak niewiadoma wewnątrz równaniach Butlera-Volmera dodatkowo równaniach Tafela Nadnapięcie stężeniowe jest terminem wprowadzonym przy użyciu Walthera Nernsta na określenie dodatkowego nakładu pracy elektrycznej związanej ze zmianami stężeń substancji elektroaktywnych wewnątrz bezpośrednim sąsiedztwie elektrody spolaryzowanej. Wartość tego nadnapięcia można minimalizować przy użyciu stosowanie dużego stężenia elektrolitu obojętnego nazywanego również elektrolitem podstawowym. Nadnapięcie stężeniowe wyrażane jest zależnością:gdzie: – aktywność depolaryzatora blisko powierzchni elektrody spolaryzowanej; – aktywność depolaryzatora wewnątrz stanie równowagi – liczna elektronów przenoszonych wewnątrz reakcji przejścia; – uniwersalna stała gazowa; – wysoka temperatura bezwzględna; – stała Faradaya