Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Mostek Maxwella

Mostek Maxwella - elektronika .php'>mostek indukcyjny zasilany prądem przemiennym służącym aż do pomiaru parametrów cewek elektronika .php'>Mostek indukcyjny Maxwella ma wewnątrz dwóch gałęziach rezystancje stałe R1 tudzież R2 zwane rezystorami stosunkowymi. W trzeciej gałęzi nieznana impedancja pomiarowa składająca się spośród L3 tudzież R3 zostaje porównana ze wzorcową impedancja czwartej gałęzi elektronika .php'>mostka Z4 składającej się spośród L4 tudzież R4. Stan równowagi elektronika .php'>mostka osiągamy poprzez odpowiednią regulację L4 tudzież R4. Zrównoważenie elektronika .php'>mostka następuje jak zostają spełnione warunki:Teoretycznie smykałka równowagi są niezależne od chwili częstotliwości. W praktyce między zwojami tudzież między warstwami drutu wewnątrz obu cewkach L3 tudzież L4 występują pojemności pasożytnicze, co powoduje, że pod wielkich częstotliwościach elektronika .php'>mostek może być zrównoważony wprost przeciwnie na rzecz jednej częstotliwości.