Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusze Żarów
tłumaczenia prawnicze - lang-master.pl
tłumacz przysięgły angielski wrocław

Mostek Behrendta

Mostek Behrenda - elektronika .php'>mostek pomiarowy zasilany prądem przemiennym służący aż do pomiaru rezystancji uziemienia metodą kompensacyjną.W elektronika .php'>Mostku Behrenda w charakterze źródło prądu przemiennego stosuje się induktor. Spadek napięcia na oporze uziemienia R1I1 kompensuje się za pośrednictwem spadek napięcia odkąd prądu I2 na oporze Rn Rezystancja niewiadoma służąca aż do zrównoważenia elektronika .php'>mostka . Prąd I1 płynący do wnętrza obwodzie złożonym uziomu badanego Z1 a uziomu pomocniczego Z2 transformuje się aż do obwodu pomiarowego za pośrednictwem transformator prądowy Tr o przekładni n:Zmieniając rezystancję Rn doprowadzamy elektronika .php'>mostek aż do stanu równowagi, tzn za pośrednictwem galwanometr (lub odmienny wskaźnik równowagi) a sondę pomocniczą negacja logiczna płynie prąd. Aby uzyskać ilość równowagi musi zostać spełniony warunek:Stąd rezystancję uziemienia możemy przedstawić wzorem:Jako galwanometru może zostać użyty przyrząd magnetoelektryczny spośród prostownikiem