Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

odzież robocza sklep
tłumacz przysięgły rosyjski warszawa
www.erefinancestudentloans.com/

Moc znamionowa

Moc_znamionowa
Moc znamionowa (ang. nominal power) - jest owo wartość znamionowa mocy, wobec której urządzenie pracuje prawidłowo plus zgodnie spośród normami oznacza owo zaleceniami producenta. Wartość ta na ogół podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia łącznie spośród innymi parametrami istotnymi na rzecz pracy danego urządzenia. Zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN plus podawana wewnątrz watach (W) oznacza owo koniach mechanicznych (KM) Moc znamionowa rezystora jest owo największa dopuszczalna hart wydzielana na rezystorze wobec pracy ciągłej wobec temperaturze otoczenia mniejszej niż +70°C (dla niektórych typów +40°C).Wartości mocy znamionowej są znormalizowane. Odpowiedni następstwo posiada następujące wartości - 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 W itd Moc znamionowa zasilacza jest owo moc, którą zasilacz może dostarczać wewnątrz sposób ciągły wobec jednoczesnym zachowaniu pełnej wydajności plus wszystkich parametrów zawartych wewnątrz katalogu plus dopuszczeniach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury Moc znamionowa silnika jest owo hart użyteczna, wydawana na wale silnika. W przypadku silników elektrycznych zaprojektowanych aż do pracy dorywczej oznacza owo przerywanej określa się parę różnych wielkości mocy znamionowych - zależnie od czasu przyjętego cyklu pracy plus cyklu postoju silnika. Dla silników elektrycznych wyróżnia się także moc czynną znamionową pobieraną, wewnątrz przypadku silników trójfazowych wyrażaną wzorem:gdzie: P1N - moc czynna U1N - napięcie, I1N - natężenie prądu, - kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem plus prądem