Moc bierna

W przypadku przebiegów sinusoidalnie zmiennych moc bierna jest definiowana w charakterze iloczyn wartości skutecznych napięcia tudzież prądu, również sinusa kąta przesunięcia fazowego między napięciem natomiast prądem:gdzie:Wyróżnia się:Jednostką mocy biernej (Q) jest spiekota (ang. var - Volt Ampere Reactive) .W elektroenergetyce najczęściej operuje się jednostką Mwar (ang. Mvar Mega Volt Ampere Reactive) równą 106 var.Dla przebiegów niesinusoidalnych (odkształconych) istnieje parę konkurujących ze sobą definicji mocy biernej. Żadna spośród nich negacja logiczna jest przyjęta w ciągu obowiązującą na mocy całą międzynarodową społeczność elektryków tudzież elektroników Występowanie mocy biernej powoduje zwiększenie wartości skutecznej prądu co zwiększa straty energii elektrycznej urządzeń wytwarzających tudzież przesyłających energię elektryczną prądu przemiennego (generatorów, linii przesyłowych tudzież transformatorów