Metoda składowych symetrycznych

Metoda analizy elektroenergetycznych układów trójfazowych zbytnio pomocą wektorów o zgodnej, odwrotnej zaś zerowej kolejności faz. Metoda składowych symetrycznych ułatwia, względem klasycznej metody, analizę układów wewnątrz stanach awaryjnych elektrotechnika .php'>zwarcia międzyfazowe zaś doziemne, przerwy). Metodę można rozszerzyć aż do układów o większej liczbie faz.