Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

sklep internetowy bhp
pisanienazlecenie.pl - prace magisterskie
pisanie prac zaliczeniowych - pisanienazlecenie.pl

Masa (elektryczność)

Masa - (GND - GrouND) przeciwporażeniowe połączenie wyrównujące potencjały spośród potencjałem ziemi albo spośród przewodem ochronnym (PE).W lampowych układach elektronicznych masą było, na ogół uziemione, metalowe chassis. Spełniało ono rolę ramy konstrukcyjnej aż do której były przymocowane elementy układu elektronicznego (np. transformatory podstawki lamp elektronowych . Jednocześnie cassis było częścią obwodu elektrycznego aż do którego były przymocowane dodatkowo spośród zanim połączone niektóre elementy układu. Obecnie mianem masy określa się wspólny potencjał zasilania Posługiwanie się tym pojęciem wielce poprawia czytelność schematów elektrycznych szczególnie w środku przypadku złożonych układów. Najczęściej osobowe źródło informacji odpowiadający zbyt masę ma odcień zielono-żółty.Układ sieciowy