Luminancja

Luminancja – wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia padającego wewnątrz danym kierunku. Opisuje ilość światła, które przechodzi czy jest emitowane z wykorzystaniem określoną powierzchnię także mieści się wewnątrz zadanym kącie bryłowym. Jest owo wyznacznik wrażenia wzrokowego, które odbiera gała ze świecącej powierzchni.Jednostką luminancji wewnątrz układzie SI jest kandela na sto kilogramów kwadratowy (cd/m2) czy jej pochodna o nazwie nit (nt) Luminancja jest zdefiniowana jakogdzie