Lampa sodowa

Lampa sodowa (pot. sodówka, Wysokoprężna Lampa Sodowa, WLS) – lampa wyładowcza, w środku której środowiskiem wyładowczym są pary sodu. Ze względu na ciśnienie par sodu w środku jarzniku dzielone są na nisko- a wysokoprężne. Dają charakterystyczne, pomarańczowe światło. Pierwsze lampy sodowe skonstruowano w środku 1935 roku. Obecnie są uniwersalnie stosowane w środku oświetleniu zewnętrznym a uprawie roślin. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną a bezpośrednio wynikającą spośród tego oszczędność energii, właściwie zastąpiły stosowane wcześniej lampy rtęciowe.W niskoprężnych lampach sodowych jarznik jest ziszczony spośród długiej szklanej rury wygiętej w środku kształt litery U. W jarzniku znajduje się metalowy sód natomiast procenty uzupełniający (mieszanina neonu a argonu).Do zasilania lamp sodowych niskoprężnych stosuje się najczęściej transformatory o dużej elektrycznosc .php'>reaktancji rozproszenia, zapewniające wysokie napięcie w środku czasie zapłonu a zastrzeżenie jego wartości w środku czasie normalnej pracy. Po załączeniu lampy na napięcie, rozpoczyna się wyładowanie w środku gazie pomocniczym a wówczas po odparowaniu sodu, wyładowanie w środku parach sodu staje się dominujące. Pełną wydajność świetlną uzyskują po kilku minutach.Obecnie produkuje się lampy o mocy od czasu 18 aż do 180 W. Osiągają skuteczność świetlną aż do 206 lm/W, największą spośród właściwie stosowanych, sztucznych źródeł światła. Niestety produkowane na mocy negacja logiczna żółto-pomarańczowe światło o temperaturze barwowej 1800 K, o niezwykle złych właściwościach oddawania barw, właściwie ograniczyło ich wykorzystanie aż do oświetlenia autostrad, dróg szybkiego ruchu a tuneli, w środku sąsiedztwie których negacja logiczna odbywa się impreza pieszy. Ich trwałość wynosi aż do 16 000 h Lampy sodowe wysokoprężne owo spośród kolei lampy w środku których źródłem światła jest jarznik ziszczony zwyczajowo spośród materiału ceramicznego, zawierający sód, rtęć natomiast procenty uzupełniający (ksenon) o ciśnieniu ok. 2 kPa.Wyładowanie zaczyna się w środku ksenonie. Dopiero po odparowaniu sodu a rtęci, wyładowanie w środku parach tych metali jest decydujące w środku wytwarzaniu strumienia świetlnego Ciśnienie par metali w środku czasie pracy wynosi ok. 2 MPa. Ze względu na to, że aż do zainicjowania wyładowania w środku ksenonie potrzebne jest wysokie napięcie, konieczne jest stosowanie specjalnych opraw spośród elektronika .php'>zapłonnikiem a statecznikiem aż do ograniczania prądu roboczego Lampy te dają światło o barwie 2000 K, postrzeganej w charakterze żółto-złocista owo znaczy pomarańczowa. Ich skuteczność świetlna wynosi 68 - 150 lm/W. Budowane są o mocy znamionowej od czasu 50 aż do 1000 W, a ich trwałość, w środku zależności od czasu ich konstrukcji wynosi 10 000 - 24 000 h.Dzięki lepszemu oddawaniu barw (wskaźnik oddawania barw mieści się w środku granicach 22 - 65) mają szersze wykorzystanie od czasu lamp niskoprężnych. W świetle lamp sodowych wzrasta ostrość widzenia w środku kurzu a we mgle, stąd są one niezwykle dobrym źródłem aż do oświetlania arterii komunikacyjnych, placów a terenów otwartych. Ponieważ strach lamp sodowych mieści się w środku zakresie promieniowania czynnego fotosyntetycznie, są one stosowane w środku uprawie roślin.Kilku czołowych producentów źródeł światła produkuje lampy sodowe o w środku dużym stopniu poprawionej jakości światła. Lampy te nazywane są potocznie w charakterze biała soda - od czasu temperatury barwowej wytwarzanego światła - 2500 K a wysokiego współczynnika odwzorowania kolorów Ra = 85. Wyższą jakość produkowanego światła osiągnięto w środku nich na mocy znaczne wzniesienie ciśnienia wewnątrz jarznika lampy aż do 95 kPa, w toku podczas gdy w środku klasycznych konstrukcjach negacja logiczna przekracza ono 10 kPa. Konsekwencją tego posunięcia było na nieszczęście znaczne obniżenie skuteczności świetlnej Lampy tego typu mają skuteczność świetlną od czasu 40 aż do 51 lm/W. Białą sodę produkuje się w środku wariantach mocy: 35, 50 natomiast 100 W. Ze względu na niską skuteczność świetlną białą sodę stosuje się w środku pewnej mierze wyłącznie aż do oświetlenia wnętrzowego obiektów handlowych. Szczególnie przyzwoicie sprawdzają się w środku oświetleniu pieczywa natomiast stoisk spośród mięsem.