Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

odzież robocza sklep
tłumacz przysięgły rosyjski warszawa
www.erefinancestudentloans.com/

Kulometria

Kulometria - zespół metod elektrochemicznych opartych na zastosowaniu praw elektrolizy Faradaya, określających zależność pomiędzy ilością przepływającego w poprzek obwód ładunku tudzież ilością substancji ulegającej elektrolizie Pomiar ładunku elektrycznego prowadzi się w ciągu pomocą kulometru