Krzem polikrystaliczny

Krzem polikrystaliczny popularnie znany jako polikrzemem - owo duże bloki polikrystalicznego krzemu, stosowanego blisko produkcji krzemu monokrystalicznego plus układów scalonych. Technicznie "polikrzem", owo zestawienie monokryształów krzemu o rozmiarach od czasu 1 µm aż do co więcej 100 µm, między którymi występuje nieomalże całokowicie bezpostaciowy krzem. Żywotność polikrzemu sięga 15 lat.Bloki krzemu, w środku którym występują monokryształy krzemu o rozmiarach rzędu 10 nm - 1 µm, które są poprzedzielane amorficznym krzemem jest znany jako mikrokrystalicznym krzemem, owo znaczy kiedy niekiedy nanokrystalicznym krzemem.