Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

dobry fotograf wrocław
rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac doktorskich
tłumaczenia rosyjski

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze - konstrukcje zaprojektowane tudzież przystosowane pod spodem względem wytrzymałości mechanicznej tudzież elektrycznej aż do prowadzenia przewodów linii napowietrznych. Wymiary konstrukcji wsporczych są zależne odkąd napięcia znamionowego projektowanej linii. Projektant konstrukcji wsporczych musi brać pod spodem uwagę naprężenia odkąd przewodów fazowych tudzież odgromowych, znoszenie wiatru, zmianę naprężeń obok zmianach temperatury, zmianę ciężaru przewodów (osadzanie się szadzi również siadanie ptaków - do wnętrza czasie jesiennych odlotów może na jednym drucie siedzieć chociażby kilkadziesiąt ptaków) tudzież zmianę sił działających na przewody do wnętrza stanie szadzi. Projektant musi również brać pod spodem uwagę wytrzymałość elektryczną powietrza, zapewniając bezpieczną odległość przewodów odkąd siebie również odkąd konstrukcji wsporczych do wnętrza każdej chwili.Rodzaje słupów - słupy ze względu na swą rolę dzieli się na:Słupy mocne stosuje się do wnętrza miejscach uznanych w ciągu pośrednictwem normę w ciągu wymagające obostrzenia np: skrzyżowanie trasy linii spośród ulicą, trasą ekspresową, autostradą, spośród linią kolejową, spośród kanałem wodnym itp. Słupy po obu stronach miejsca wymagającego obostrzeń są słupami mocnymi, również izolatory do wnętrza zależności odkąd stopnia obostrzenia są podwójne innymi słowy potrójne.Kształt słupów - słupy linii WN tudzież NN są konstrukcjami kratownicowymi dającymi się kształtować do wnętrza przeróżny sposób. Należy negacja logiczna bacząc na to pamiętać, że linie energetyczne mają duży wpływ na wygląd krajobrazu. Przepisy ekologiczne wymagają, żeby linie były możliwie "ładne". Jednakże kształt linii musi spełniać wszystkie smykałka narzucane w ciągu pośrednictwem wytrzymałości mechaniczne tudzież elektryczne również spełniać wszelkie wymagania, żeby negacja logiczna dopuścić aż do ryzyka porażenia ludzi tudzież zwierząt do wnętrza pobliżu linii. Również ze względu na ekonomię linii kształt jest niesłychanie ważny. W celu przeprowadzenia linii w ciągu pośrednictwem las, należy przeprowadzić kosztowną wycinkę pod spodem linią tudzież do wnętrza określonej normą odległości odkąd rzutu pionowego linii. By zmniejszyć koszty wycinki leśnej, projektuje się słupy smuklejsze tudzież wyższe, które negacja logiczna bacząc na mniejszej szerokości spełniają wymaganą wytrzymałość elektryczną tudzież mechaniczną. Stosuje się również konstrukcje nadleśne, żeby uniknąć wycinki (w przypadku niskich drzewostanów). Również specjalne konstrukcje spotykane są do wnętrza terenach górskich tudzież trudnodostępnych.