Konstantan

Konstantan – stop metali miedzi 55% również niklu 45%, charakteryzujący się stałą rezystywnością (znikomą zależnością oporu odkąd temperatury). Używany w charakterze przewód oporowy do wnętrza niskich temperaturach, w charakterze jeden spośród drutów termopar typu E również typu T; aż do wyrobu tensometrów drutowych.Spotyka się też stopy niklu również miedzi o innym składzie, np. isotan (60% Cu, 40% Ni), który jest używany aż do wyrobu termopar typu U.