Konduktywność

Konduktywno%C5%9B%C4%87
Konduktywność (przewodnictwo właściwe, przewodność elektryczna właściwa) owo siła zdolności materiału aż do przewodzenia prądu elektrycznego Przewodnictwo właściwe jest zwyczajowo oznaczane σ (mała grecka symbol sigma).Odwrotnością przewodnictwa właściwego jest opór właściwy.Przewodnictwo właściwe materiału wyznaczyć można znając proporcja geometryczne również kierownictwo elektryczne jednorodnego bloku danego materiału:gdzie: G - kierownictwo elektryczne S - ziemia orna przekroju poprzecznego elementu, l - długość bloku.Jednostką przewodnictwa właściwego do wnętrza układzie SI jest simens na kwintal (1 S/m)Przewodnictwo właściwe jest funkcją temperatury również spada na rzecz metali obok wzroście temperatury, natomiast do wnętrza przypadku półprzewodników wzrasta co do jednego spośród temperaturą.