Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

prace dyplomowe - pisanienazlecenie.pl
tłumacz przysięgły języka angielskiego warszawa
Langfast.pl - tłumaczenia angielski

Konduktometria

Konduktometria
Konduktometria jest metodą elektroanalityczną opartą na pomiarze przewodności elektrolitów zmieniającej się wspólnie ze zmianą stężenia jonów. Pomiarów przewodności roztworu dokonuje się zbytnio pomocą konduktometrów Na podstawie tych wyników określa się stężenie badanego roztworu wewnątrz odniesieniu aż do danych wzorcowych. Inną możliwością zastosowania tej metody jest miareczkowanie konduktometryczne dokąd na podstawie zmiany przewodności ustala się punkt programu końcowy miareczkowania.