Konduktancja

Konduktancja
Konduktancja (przewodność elektryczna jest odwrotnością rezystancji Jest więc miarą podatności elementu na przepływ prądu elektrycznego Zwyczajowo konduktancję oznacza się symbolem G (wielka cyfra G).Jednostką konduktancji wewnątrz układzie SI jest simens (1 S).Miarą podatności materiału na przepływ prądu elektrycznego jest konduktywność Dla znanych wymiarów geometrycznych przewodnika natomiast konduktywności materiału, spośród jakiego został wykonany, jego konduktancję określa wzór:gdzie:Powyższy wzór określony jest dopiero na rzecz układów makroskopowych. W przypadku układów mezoskopowych wielkość ta wyraża się inaczej. Dla idealnego drutu kwantowego wyraża się białogłowa wzorem:gdzie:W tym przypadku negacja logiczna ma zależności szczerze od momentu geometrii układu, jeno od momentu ilości otwartych kanałów przewodności. Ilość ta spośród kolei zależy skokowo od momentu rozmiarów poprzecznych przewodnika. Teorię opisującą owo zjawa podał wewnątrz 1957 roku R. Landauer Konduktancja dotyczy obwodów prądu stałego natomiast wewnątrz obwodach prądu zmiennego dopiero elementów rezystancyjnych (rezystor). Uogólnieniem pojęcia konduktancji na obwody prądu zmiennego zawierającego elementy pojemnościowe (kondensator) natomiast indukcyjne cewka jest admitancja