Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - pisanie prac
sprawozdanie o odpadach
szkoła językowa gdańsk wrzeszcz

Jonizacja udarowa

Jonizacja_udarowa
Jonizacja udarowa - duch jonizacji cząsteczek zanieczyszczeń w środku dielektrykach pozostających w środku silnym niejednorodnym polu elektrycznym W wyniku tej jonizacji powstawać mogą przebicia elektryczne - wyładowania elektryczne które w środku pobliżu linii energetycznych mogą owocować impulsem wysokiego napięcia zwanego udarem.Wskutek jonizacji udarowej pomiędzy elektrodami zanurzonymi w środku dielektryku u właściwie wysokich napięciach powstaje przekłucie - dający wynik świetlny kanał plazmowy utworzony spośród poruszających się przeciwsobnie elektronów (do anody tudzież jonów (do katody . Cząsteczki zanieczyszczeń dielektryka koncentrują się w środku miejscach dokąd natężenie pola jest największe. Pomiędzy elektrodami w środku dielektryku pojawiają się napięcia rzędu setek aż do tysięcy kV natomiast za pośrednictwem kanał plazmowy przepływa prąd Jonizacja udarowa wykorzystywana jest m.in. w środku przemyśle u obróbce elektroerozyjnej metali.