Impedancja

Impedancja – wielkość charakteryzująca zależność między natężeniem prądu również napięciem do wnętrza obwodach prądu zmiennego Impedancja jest uogólnieniem oporu elektrycznego charakteryzującego tę zależność do wnętrza obwodach prądu stałego Impedancja jest wielkością zespoloną. Część rzeczywista impedancji opisuje prąd płynący do wnętrza fazie zgodnej spośród przyłożonym napięciem, część urojona prąd przesunięty do wnętrza fazie - wyprzedzający przyłożone napięcie bądź opóźniony względem niego.Uwaga: Czasem skrótowo również błędnie impedancją jest zwany moduł impedancji W opisie spośród użyciem funkcji zespolonych napięcie elektryczne przemienne przedstawia się spośród użyciem funkcji wykładniczej o argumencie również wartości będącej liczbami zespolonymi. Impedancja jest równa ilorazowi napięcia również natężenia prądu:Przykładowo napięcie można przedstawić jako: :Pod wpływem napięcia do wnętrza obwodzie płynie prąd, którego natężenie:gdzie Impedancja wiąże się spośród tymi wielkościami:Użycie funkcji zespolonych umożliwia pominięcie części oscylacyjnej funkcji. Z tego względu, że przesuniecie fazowe φ zależy też od momentu częstotliwości, do wnętrza ogólności zapisuje się impedancję w charakterze wielkość zależną od momentu częstości kołowej:Część rzeczywistą impedancji R nazywa się nazywa się rezystancją bądź oporem czynnym. Część urojoną impedancji nazywa się elektrycznosc .php'>reaktancją bądź oporem biernym. Faza impedancji φ ma esencja niewykwalifikowany pracownik fizyczny przesunięcia fazowego między przyłożonym napięciem również płynącym prądem.Moduł impedancji znany jako również zawadą, wyrażony jest wzoremImpedancja idealnego rezystora jest rzeczywista (ma zerową część urojoną)O impedancji będącej liczbą rzeczywistą mówi się, że ma zakres rezystywny bądź przebojowy Impedancja idealnego kondensatora jest urojona (ma zerową część rzeczywistą) również wyraża się przezJeżeli elektrycznosc .php'>reaktancja X jest ujemna, w takim razie nazywa się ją kapacytancją również o impedancji mówi, że ma zakres pojemnościowy Impedancja idealnej indukcyjności jest urojona (ma zerową część rzeczywistą) również wyraża się przezJeżeli elektrycznosc .php'>reaktancja X jest dodatnia, nazywa się ją w takim razie induktancją również o impedancji mówi, że ma zakres indukcyjny.Przy obok obliczaniu impedancji zastępczych postępuje się równie w jaki sposób obok łączeniu rezystorów. Jeżeli łączone są szeregowo elementy o impedancjach Z1 ... Zn, impedancja zastępcza ma wartość:Jeżeli łączone są szeregowo elementy o impedancjach Z1 ... Zn, owo impedancja zastępczą określa wzór:Pojęcie impedancji ma duże doniosłość do wnętrza fizyce, aż do analizy właściwości elektrycznych materiałów (spektroskopia impedancyjna . W elektrotechnice również elektronice jest używana obok analizie obwodów prądu zmiennego Przykładem może być rozkład obwodów rezonansowych Impedancja szeregowo połączonych elementów rezystora R, kondensatora C również indukcyjności L jest sumą impedancji elementów obwodu:moduł impedancjiImpedancja osiąga minimum o wartości R obok częstości równejPrzy tej częstości prąd płynący na mocy obwód obok danym przyłożonym napięciu osiągnie co najwyżej (zjawisko rezonansu).Dla równolegle połączonych elementów rezystora R, kondensatora C również indukcyjności L, odwrotność wypadkowej impedancji jest sumą odwrotności impedancji elementów obwodu:Wzór na moduł impedancji będzie miał postaćZe wzoru tego widać, że częstość rezonansowa układu jest taka sama, w jaki sposób do wnętrza połączeniu szeregowym lecz wartość modułu impedancji osiąga do wnętrza rezonansie co najwyżej równe R.Jednostką impedancji do wnętrza układzie SI jest 1 om