Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

przedszkola łódź bałuty
http://pisaniepracrzetelnie.pl
serwis zamków

Iloczyn jonowy

Iloczyn_jonowy
Iloczyn jonowy - klasa uproszczonej stałej równowagi reakcji autodysocjacji związków chemicznych, które są na tak wiele słabymi elektrolitami że można pominąć wewnątrz tej stałej stężenie niezdysocjowanej formy związku.Wielkość tę nazywa się iloczynem jonowym gdyż po pominięciu stężenia niezdysocjowanej formy związku pozostaje się ostatnim tchem prędkościomierz wyrażenia na stałą równowagi, który jest iloczynem stężeń powstających jonów, podniesionych aż do potęgi odpowiadającej współczynnikom stechiometrycznym wewnątrz równaniu reakcji autodysocjacji np. na zadanie autodysocjacji związku typu AB, rozpadającego się na jony A+ a B- iloczyn jonowy wyraża się na kształt Iloczyn jonowy ma szczególne sens wewnątrz przypadku rozpuszczalników, gdyż ma Pan duży wpływ na bieg wielu reakcji zachodzących wewnątrz tych rozpuszczalnikach a ułatwia dokonywanie rozmaitych obliczeń stechiometrycznych. Iloczyny te są ustalane a tablicowane w większości wypadków na zadanie warunkach normalnych. Tak zdefiniowana wielkość jest rodzajem stałej, gdyż jej wartość jest niezależna od momentu warunków chemicznych (np. składu roztworu, wewnątrz którym zachodzi autodysocjacja , choć jej wartość jest pewnie zależna od momentu temperatury a ciśnienia.Szczególnie duże, praktyczne sens ma iloczyn jonowy wody:Tak sprecyzowany iloczyn jonowy jest stały ostatnim tchem wewnątrz przybliżeniu, też podczas gdy każda stała równowagi reakcji. Po uwzględnieniu współczynników aktywności zależnych m.in. od momentu siły jonowej roztworu a zastąpieniu stężeń aktywnościami ax jonów otrzymamy stałą o charakterze termodynamicznym:- iloczyn jonowy wody (termodynamiczny): Iloczyn jonowy wody jest uproszczonym wyrażeniem opisującym równowagę dynamiczną określoną na mocy kanon działania elektrycznosc .php'>mas Guldberga a Waagego, wewnątrz którym formalnie zadanie biorąc należałoby nadal uwzględnić aktywność cząsteczek niezdysocjowanych. W przypadku wybitnie słabych elektrolitów takich podczas gdy woda, ze względu na słabą dysocjację stężenie cząsteczek niezdysocjowanych pozostaje w zasadzie stałe a wewnątrz związku spośród tym można je pominąć. Dla wody wewnątrz 20°C stężenie jonów hydroniowych a wodorotlenowych jest rzędu 10-7 mol/dm3, co odpowiada stopniowi dysocjacji ok. 2·10-7% zdysocjowanych cząsteczek wody - autodysocjacja wody negacja logiczna ma wewnątrz związku spośród tym w zasadzie żadnego wpływu na stężenie molowe niezdysocjowanej wody wewnątrz wodzie destylowanej, które wynosi ok. 55 mol/dm3Obecność kwasów a zasad zmniejsza stopień dysocjacji wody - chociaż stężenie jednego spośród jonów będącego wynikiem jonizacji rośnie (np. pojawiają się protony pochodzące spośród dysocjacji cząsteczek kwasu), stężenie drugiego spośród jonów (tylko ów jon pochodzi wówczas wewnątrz całości spośród dysocjacji cząsteczek wody) zmniejsza się zgodnie spośród w/w równaniem (zob. reguła przekory).