Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

rzetelnepisanie.edu.pl - prezentacje maturalne
praca angielski
biuro tłumaczeń angielski - lang-master.pl

Hydrometalurgia

Hydrometalurgia - dział metalurgii zajmujący się otrzymywaniem metali spośród roztworów uzyskiwanych spośród wykorzystaniem ługowanie rud, spośród reguły polimetalicznych. Zajmuje się również elektrochemiczną rafinacją metali.Procesy hydrometalurgiczne bywają sprzężone spośród pirometalurgicznymi (np. elektrochemiczna rafinacja metali otrzymywanych do wnętrza procesach pirometalurgicznych, ewentualnie prażenie dodatkowo wysokotemperaturowa zmniejszenie wodorotlenków wytrącanych spośród roztworów pozyskiwanych spośród wykorzystaniem ługowanie rud).